Polecamy

IE6 - "Persona" non grata

Jeżeli trafiłeś na tą stronę, to znaczy, że używasz przeglądarki IE 6 (bądź starszej), której nasze Forum już nie wspiera.

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego nie wspieramy Twojej przeglądarki odpowiemy w 3 punktach:

Po więcej szczegółów odsyłamy Cię do strony: ie6.pl

Logowanie

Nie masz konta?Ostatnie tematy

Ranking użytkowników

Ostatnio dołączyli

Odpowiedz  Napisz temat 
2000 różnych prac, wykładów etc.
 • Post: #1

  Messiah

  Debiutant

  **


  Postów: 14

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jul 2009

  Status: Offline


    12  

   

  Lista długa, link na końcu Big Grin
  Analiza finansowa i strategiczna\  <Prace - analiza finansowa i strategiczna>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Wzory>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje (7 stron).doc
  Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony).doc
  Analiza ekonomiczna (33 strony).doc
  Analiza ekonomiczna firm (49 strony).doc
  Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron).doc
  Analiza finansowa (20 stron).doc
  Analiza finansowa (34 strony).doc
  Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron).doc
  Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych.doc
  Analiza strategiczna firmy (9 stron).doc
  Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.doc
  Etapy analizy strategicznej (9 stron).doc
  Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.doc
  Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19.doc
  Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej (34 strony).doc
  Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 str.doc
  Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani.doc


  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\
  <Analiza finansowa (ekonomiczna)>
  <Analiza strategiczna>
  Analiza ekonomiczna firmy budowlanej (14 stron).doc
  Analiza finansowo - strategiczna agencji reklamowej (38 stro.doc
  Analiza odchyleń (11 stron).doc

  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza finansowa (ekonomiczna)\  <Analiza - praca>
  <Analiza Finansowa Pol-N>
  <Analiza LZPS>
  <Analiza przedsiębiorstwa>
  Analiza finansowa CSS.doc
  Analiza finansowa LZPS (13 stron).doc
  Analiza finansowa Pekao S.A.(18 stron).doc
  Analiza finansowa TP S.A (11 stron).doc
  Analiza firmy elektornicznej (8 stron).doc
  Analiza PPHU Mag (16 stron).doc
  Analiza przedsiębiorstwa NET.doc
  Analiza spółki GPRD (22 strony).doc
  Analiza Stylu.doc
  PKO SA - wynik finansowy.doc  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza finansowa (ekonomiczna)\Analiza - praca\

  Analiza finansowa.xls  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza finansowa (ekonomiczna)\Analiza Finansowa Pol-N\  Pol-N.xls  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza finansowa (ekonomiczna)\Analiza LZPS\


  finanse.xls  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza finansowa (ekonomiczna)\Analiza przedsiębiorstwa\

  Tabele.xls  Analiza finansowa i strategiczna\Prace - analiza finansowa i strategiczna\Analiza strategiczna\  Analiza Hortex SA (9 stron).doc
  Analiza otoczenia firmy Interspeed sp. z o.o..doc
  Analiza stategiczna spółdzielni (10 stron).doc
  Analiza strategiczna - browar (15 stron).doc
  Analiza strategiczna - Pollena (14 stron).doc
  Analiza strategiczna - Pol-Press (15 stron).doc
  Analiza strategiczna - praca (11 stron).doc
  Analiza strategiczna Bakoma (15 stron).doc
  Analiza strategiczna browaru (14 stron).doc
  Analiza strategiczna firmy BATIG (8 stron).doc
  Analiza strategiczna firmy budowlanej (13 stron).doc
  Analiza strategiczna firmy budowlanej (15 stron).doc
  Analiza strategiczna ORBIS SA (27 stron).doc
  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (17 stron).doc
  Analiza strategiczna PUDM (24 strony).doc
  Analiza strategiczna wytwórni (15 stron).doc
  Analiza SWOT - Opoczno SA.doc  Analiza finansowa i strategiczna\Ściągi\  <Zestaw>
  Analiza ekonomiczna - ściąga (wzory).doc
  Analiza finansowa - test.doc


  Analiza finansowa i strategiczna\Ściągi\Zestaw\  Analiza ekonomiczna 1.doc
  Analiza ekonomiczna 10.doc
  Analiza ekonomiczna 2.doc
  Analiza ekonomiczna 3.doc
  Analiza ekonomiczna 4.doc
  Analiza ekonomiczna 6.doc
  Analiza ekonomiczna 7.doc
  Analiza ekonomiczna 8.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza finansowa i strategiczna\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza ekonomiczna - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza finansowa i strategiczna\Wzory\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza - wzory z omówieniem.doc
  Analiza ekonomiczna - wzory.doc
  Analiza finansowa - wskaźniki.doc
  Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką).doc
  Analiza finansowa - wzory.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza finansowa i strategiczna\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza finansowa - zadania (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza finansowa i strategiczna\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza aktywów - przykład (8 stron).doc
  Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy.doc
  Analiza ekonomiczna - majątek trwały.doc
  Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu.doc
  Analiza finansowa - wskaźniki (11 stron).doc
  Analiza kosztów własnych (15 stron).doc
  Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej (10 str.doc
  Bilans (23 strony).doc
  Budżetowanie (21 stron).doc
  Ewidencja i rozliczanie kosztów.doc
  Płynność finansowa (10 stron).doc
  Pokrycie finansowe (7 stron).doc
  Próg rentowności (11 stron).doc
  Rentowność przedsiębiorstwa.doc
  Sprawozdania finansowe (8 stron).doc
  Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw .doc
  Wskaźniki rentowności (7 stron).doc
  Wycena przedsiębiorstwa (7 stron).doc
  Zarządzanie kapitałem (35 stron).doc
  Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw .doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Bankowość I>
  <Bankowość II>
  <Prace>
  <Prezentacja>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Ustawy>
  <Zagadnienia>
  Bankowosc (17 stron).doc
  Bankowość - esencja (10 stron).doc
  Bankowość - podstawy (9 stron).doc
  Bankowość - teoria i zadania (11 stron).doc
  Bankowość (11 stron).doc
  Bankowość (16 stron).doc
  Bankowość (17 stron).doc
  Bankowość (23 strony).doc
  Bankowość (24 strony).doc
  Bankowość (34 strony).doc
  Bankowość (41 stron).doc
  Finanse i bankowość (9 stron).doc
  Podstawy bankowości (11 stron).doc
  Prawo bankowe (17 stron).doc
  Rozwój bankowości w Polsce (31 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Bankowość I\

  --------------------------------------------------------------------------------

  aktywizacja sprzedaży jako element marketingu.doc
  Bank jako przedsiębiorstwo.doc
  banki światowe.doc
  bankowa obsługa papierów wartościowych.doc
  Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.doc
  bankowe dyskonto weksli.doc
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny.doc
  Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku.doc
  charakterystyka rynku papierów wartościowych.doc
  Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat).doc
  Działalność emisyjna Banku Centralnego - baza monetarna.doc
  fazy pieniądza w ujęciu historycznym.doc
  formy kredytu.doc
  Funkcje kapitału własnego.doc
  gospodarka finansowa NBP.doc
  gwarancje bankowe.doc
  Historyczny proces powstania banknotów.doc
  instrumenty ekonomicznego odziaływania NBP na banki komercyj.doc
  Istota i rodzaje ryzyka bankowego.doc
  Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy.doc
  Kredyt dyskontowy i faktoring.doc
  Kredyt lombardowy i hipoteczny.doc
  Kredyt w rachunku bieżącym.doc
  Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego.doc
  Nadzór bankowy.doc
  Narzędzia oddziaływania Banku Centralnego na politykę kredyt.doc
  Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa.doc
  operacje bankowe.doc
  operacje gotówkowe.doc
  Operacje otwartego rynku i czynniki go kształtujące.doc
  Organizacja i zasady rozrachunków międzybankowych.doc
  Pojęcie i mechanizm tworzenia pieniądza bezgotówkowego.doc
  Polityka depozytowa banku. Znaczenie depozytu, źródła pozysk.doc
  Procedura przyznawania kredytów.doc
  Reguły zabezpieczania płynności.doc
  Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością.doc
  Sposoby amortyzacji kredytów.doc
  Struktura aktywów banku komercyjnego.doc
  Struktura pasywów banku komercyjnego.doc
  System zabezpieczenia zwrotności kredytów.doc
  Systemowe rozwiązania minimalizujące ryzyko kredytowe.doc
  Transformacja polskiego systemu bankowego.doc
  Zasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowe.doc
  Zjawisko trudnych kredytów i ich restrukturyzacja.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Bankowość II\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Charakterystyka banku na podstawie bilansu.doc
  Czynniki wpływające na rentowność banku.doc
  Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja.doc
  Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE.doc
  Elementy strategii marketingowej banku.doc
  Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych.doc
  Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu.doc
  Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku.doc
  Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz.doc
  Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajow.doc
  Inwestycje kapitałowe banków.doc
  Kapitały własne banku .doc
  Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez ban.doc
  Metody zarządzania ryzykiem kredytowym.doc
  Podstawowe rodzaje i funkcje rachunków bankowych.doc
  Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów.doc
  Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówko.doc
  Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego.doc
  Rezerwy celowe.doc
  Rodzaje i formy działalności depozytowej banków.doc
  Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy.doc
  Ryzyko zagranicznych operacji bankowych i metody jego ograni.doc
  SYBIR, ELIXIR.doc
  System gwarantowania depozytów w Polsce.doc
  Windykacja.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bank centralny (14 stron).doc
  Bank centralny (8 stron).doc
  Bank światowy (21 stron).doc
  Banki w Polsce (10 stron).doc
  Istota systemu bankowego (9 stron).doc
  Karty elektroniczne (6 stron).doc
  Kredyt gotówkowy (12 stron).doc
  Metody określające zdolności kredytowe (32 strony).doc
  Nadpłynność systemu bankowego (19 stron).doc
  Pieniądz i współczesny system bankowy (13 stron).doc
  Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe (21 stron).doc
  Ryzyko bankowe (7 stron).doc
  Sytuacja finansowa banków (62 strony).doc
  Zabezpieczenia kredytów (7 stron).doc
  Znaczenie nadzoru bankowego (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Prezentacja\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bank.ppt

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość - 29 zagadnień .doc
  Bankowość - pytania i odpowiedzi (27 stron).doc
  Bankowość - teoria i zadanie (22 strony).doc
  Bankowość - zagadnienia (10 stron).doc
  Bankowość - zagadnienia (17 stron).doc
  Pytania (102 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość - ściąga.doc
  Bankowość - ściąga (5 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość - test (13 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Ustawy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kredyt dyskontowy (15 stron).doc
  NBP (12 stron).doc
  Ustawa o NBP.doc
  Ustawy o bankowości.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bankowość\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza rynkowa - bank (7 stron).doc
  Bank.doc
  Bank centralny Polski (5 stron).doc
  Bank Światowy (11 stron).doc
  Bank uniwerslany a hipoteczny.doc
  Banki komercyjne (13 stron).doc
  Bankowość elektroniczna.doc
  Bankowość internetowa (5 stron).doc
  Bankowość internetowa (8 stron).doc
  Bankowość internetowa (9 stron).doc
  Bankowość inwestycyjne.doc
  Bankowy system informatyczny (16 stron).doc
  Controlling bankowy (11 stron).doc
  Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie.doc
  Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów euro.doc
  Dystrybucja produktów bankowych.doc
  Działalność kredytowa banku (19 stron).doc
  Fundusze banku.doc
  Funkcje i cele nadzoru bankowego.doc
  Historia bankowości centralnej w Polsce (4 strony).doc
  Klient banku - przedsiębiorstwo.doc
  Konsolidacja banków (4 strony).doc
  Kredyt (28 stron).doc
  Kredyt bankowy (12 stron).doc
  Kredyty (18 stron).doc
  Marketing bankowy (14 stron).doc
  Marketing bankowy (19 stron).doc
  Obligacje.doc
  Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (13 stron).doc
  Operacje rozliczeniowe (19 stron).doc
  Otoczenie banku (23 strony).doc
  Papiery wartościowe w działalności banków (12 stron).doc
  Polityka monetarna banku centralnego (10 stron).doc
  Polityka pieniężna NBP.xls
  Powstanie i zasady emisji banknotów (10 stron).doc
  Powstawanie i organizacja banków (8 stron).doc
  Prawne formy zabezpieczenia kredytu (9 stron).doc
  Prawo bankowe (29 stron).doc
  Produkty bankowe (9 stron).doc
  Rola i znaczenie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.doc
  Ryzyko bankowe.doc
  Ryzyko bankowe (7 stron).doc
  Ryzyko kredytowe (14 stron).doc
  Ryzyko kredytowe banku (9 stron).doc
  Sibir, Kir, Elixir.doc
  Strategie banków w dostosowaniu do wymogów UE (14 stron).doc
  System bankowy (8 stron).doc
  System bankowy w Polsce (8 stron).doc
  Tradycje polskiej bankowości.doc
  Zabezpieczenia kredytu (12 stron).doc
  Zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego.doc
  Zarządzanie ryzykiem bankowym (17 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Ściągi>
  <Wykłady w Power Point>
  <Wzory>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Badania operacyjne (48 stron).doc
  Ekonometria - kolokwium.pdf
  Ekonometria - prognozowanie (21 stron).doc
  Ekonometria (29 stron).doc
  Ekonometria (38 stron).doc
  Ekonometria (48 stron).doc
  Zagadnienia z ekonometrii (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Excel>
  Ekonometryczna analiza - absolwenci (45 stron).doc
  Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (9 stron).doc
  Model ekonometryczny - bezrobocie (17 stron).doc
  Model ekonometryczny - liczba urodzeń (12 stron).doc
  Model ekonometryczny - wartość sprzedaży (7 stron).doc
  Model ekonometryczny - wydatki.doc
  Model ekonometryczny - wydobycie węgla (5 stron).doc
  Model ekonometryczny - zatrudnienie (13 stron).doc
  Model ekonometryczny 10 - produkcja przemysłu (33 strony).doc
  Model ekonometryczny 11- zużycie energii (14 stron).doc
  Model ekonometryczny 2 - produkcja (10 stron).doc
  Model ekonometryczny 3 - przyrost naturalny (13 stron) .doc
  Model ekonometryczny 4 - przyrost naturalny (15 stron).doc
  Model ekonometryczny 5 - energia elektryczna (10 stron).doc
  Model ekonometryczny 6 - wynagrodzenie (13 stron).doc
  Model ekonometryczny 7 - zużycie energii (4 strony).doc
  Model ekonometryczny 8 - bezrobocie (15 stron).doc
  Model ekonometryczny 9 - indeks giełdowy (9 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Prace\Excel\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Model ekonometryczny - Depozyty złotowe i walutowe.xls
  Model ekonometryczny - Śednia długość życia ludności w Polsc.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Badania operacyjne - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Wykłady w Power Point\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria - prezentacja 1.pps
  Ekonometria - prezentacja 10.pps
  Ekonometria - prezentacja 12.pps
  Ekonometria - prezentacja 13.pps
  Ekonometria - prezentacja 2.pps
  Ekonometria - prezentacja 3.pps
  Ekonometria - prezentacja 4.pps
  Ekonometria - prezentacja 5.pps
  Ekonometria - prezentacja 6.pps
  Ekonometria - prezentacja 8.pps
  Ekonometria - prezentacja 9.pps

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Wzory\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria - wzory.doc
  Ekonometria - wzory 2.doc
  Ekonometria - wzory 3.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Metoda transportowa - zadanie.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonometria\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Doświadczenia wieloczynnikowe (10 stron).doc
  Ekonometria - metoda simplex (14 stron).doc
  Ekonometria - modelowanie.doc
  Ekonometria - regresja wieloraka.doc
  Ekonometria - zadania transportowe.doc.doc
  Ekonomietria - programowanie liniowe (10 stron).doc
  Model ekonometryczny (8 stron).doc
  Model optymalizacyjny (6 stron).doc
  Simlpex (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Finanse międzynarodowe>
  <Finanse przedsiębiorstw>
  <Finanse publiczne>
  <Funkcje finansowe>
  <Inwestycje>
  <Prace>
  <Pytania i testy>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Finanse (26 stron).doc
  Finanse (27 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse międzynarodowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  ~$nanse międzynarodowe (13 stron).doc
  Finanse midędzynarodowe (15 stron).doc
  Finanse międzynarodowe (20 stron).doc
  Finanse międzynarodowe - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse przedsiębiorstw\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i zagadnienia>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Finanse przedsiębiorstw (13 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstw (32 strony).doc
  Finanse przedsiębiorstw (34 strony).doc
  Finanse przedsiębiorstw (83 strony).doc
  Finanse przedsiębiorstwa (25 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstwa (59 strony).doc
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (20 stron).doc
  Zarządznie finansami przedsiębiorstwa (24 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse przedsiębiorstw\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Faktoring (15stron).doc
  Finansowanie przedsiębiorstw (24 strony).doc
  Instrumenty pochodne (26 stron).doc
  Istota kapitału własnego (24 strony).doc
  Kontrakty Forward (24 strony).doc
  Kontrakty futures (20 stron).doc
  Leasing - istota i rodzaje (13 stron).doc
  Leasing (14 stron).doc
  Leasing (66 stron).doc
  Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw (15 stron).doc
  Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania (11.doc
  Opłacalność leasingu (9 stron).doc
  Ryzyko w działalności przedsiębiorstw (18 stron).doc
  Tworzenie i podział wyniku finansowego.doc
  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (19 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse przedsiębiorstw\Pytania i zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  75 pytań z finansów.pdf
  Finanse - zagadnienia (16 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstw - 12 zagadnień (21 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia (30 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne (20 stro.doc
  Pytania z finansow przedsiebiorstw (21 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse przedsiębiorstw\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse przedsiębiorstw - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse przedsiębiorstw\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Controlling (22 strony).doc
  Dochodzenie należności (24 strony).doc
  Faktoring.doc
  Faktoring (15 stron).doc
  Faktoring (16 stron).doc
  Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia (34 strony).doc
  Kapitał.doc
  Konstrukcja rachunku zysków i strat.doc
  Koszty w przedsiębiorstwie (14 stron).doc
  Kryteria oceny rentowności przedsiębiorstwa (27 stron).doc
  Leasing (10 stron).doc
  Leasing (15 stron).doc
  Leasing 2 (10 stron).doc
  Majątek obrotowy.doc
  Majątek obrotowy (14 stron).doc
  Metody oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (15 stron).doc
  Metody pozyskiwanie i wykorzystania kapitału przez podmioty .doc
  MSP w Polsce.doc
  Outsourcing (12 stron).doc
  Outsourcing (7 stron).doc
  Planowanie nakładów kapitalowych (15 stron).doc
  Płynność finansowa przedsiębiorstwa (30 stron).doc
  Płynność firmy (17 stron).doc
  Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron).doc
  Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stro.doc
  Ryzyko kredytowe (7 stron).doc
  Sprawozdanie finansowe (14 stron).doc
  System finansowy przedsiebiorstwa (12 stron).doc
  Venture Capital (19 stron).doc
  Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures i koncepc.doc
  Zarządzanie należnościami (11 stron).doc
  Zdolność kredytowa (18 stron).doc
  Źródła finansowania MSP (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse publiczne\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Finanse publiczne (16 stron).doc
  Finanse publiczne - definicje.doc
  Finanse publiczne (13 stron).doc
  Finanse publiczne (16 stron).doc
  Finanse publiczne (17 stron).doc
  Finanse publiczne (19 stron).doc
  Finanse publiczne (21 stron).doc
  Finanse publiczne (25 stron).doc
  Finanse publiczne (27 stron).doc
  Finanse publiczne (40 stron).doc
  Finanse publiczne (6 stron).doc
  Finanse samorządów terytorialnych (21 stron).doc
  Finanse samorządu terytorialnego (12 stron).doc
  Finanse terytorialne (16 stron) .doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse publiczne\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Budżet państwa (6 stron).doc
  Budżet państwa (7 stron).doc
  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (36 stron).doc
  Procedura budżetowa (16 stron).doc
  Rola kapitału zagranicznego (8 stron).doc
  Wydatki publiczne (17 stron).doc
  Wydatki publiczne (18 stron).doc
  Zadłużenie publiczne (13 stron).doc
  Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse publiczne\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse lokalne - pytania i odpowiedzi (7 stron).doc
  Finanse publiczne - 14 zagadnień.doc
  Finanse publiczne - podstawowe zagadnienia (25 stron).doc
  Finanse publiczne - zagadnienia (22 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse publiczne\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse publiczne - ściąga.doc
  Finanse publiczne - ściąga 2.doc
  Finanse publiczne - ściąga II.doc
  Samorząd terytorialny - ściąga.doc
  Samorząd terytorialny - ściąga 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Finanse publiczne\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Budżet gminy.doc
  Budżet państwa.doc
  Deficyt budżetowy (9 stron).doc
  Dług publiczny (17 stron).doc
  Dochody gminy (38 stron).doc
  Dochody publiczne (31 stron).doc
  Finanse lokalne - emisja papierów wartościowych (26 stron).doc
  Finanse publiczne - 10 zagadnień.doc
  Fundusze dla gminy z Unii Europejskiej.doc
  Metody oceny inwestycji kapitałowych (5 stron).doc
  Strategie na poziomie firmy (14 stron).doc
  Struktura i organizacja władz gminy (34 strony).doc
  Zasady konstruowania budżetu gminy (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Funkcje finansowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Amortyzacja.xls
  Amortyzacja 2.xls
  Firma.xls
  IRR.xls
  IRR i NPV.xls
  Kredyt.xls
  Kredyt mieszkaniowy.xls
  Liczba rat.xls
  Lokata.xls
  Raty.xls
  Raty 2.xls
  Raty 3.xls
  Spłata kredytu - stała rata.xls
  Spłata kredytu - stała rata 2.xls
  Spłata kredytu - zmienna rata.xls
  Wartość przyszła.xls
  Wartość przyszła FV.xls
  Wartość przyszła FV 2.xls
  Wartość przyszła i wielkość rat.xls
  Wartość teraźniejsza.xls
  Wartość teraźniejsza 2.xls
  Watrość teraźniejsza i raty.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Inwestycje - zestaw>
  <Prace>
  <Projekty>
  <Ściągi>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Ekonomika inwestycji (54 strony).doc
  Inwestowanie (22 strony).pdf
  Inwestycje (28 stron).doc
  Inwestycje kapitałowe (21 stron).doc
  Inwestycje przedsiębiorstwa (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Inwestycje - zestaw\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inwestycje 1.doc
  Inwestycje 2.doc
  Inwestycje 3.doc
  Inwestycje 4.doc
  Inwestycje 5.doc
  Inwestycje 6.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Metody oceny projektów inwestycyjnych (13 stron).doc
  Rola udziałowców w zarządzaniu projektami (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Projekty\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Projekt inwestycyjny (9 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inwestowanie finansowe - ściąga.doc
  Inwestycje - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inwestycje kapitałowe - zadania.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Inwestycje\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza projektu inwestycyjnego (25 stron).doc
  Analiza projektu inwestycyjnego (9 stron).doc
  Inwestycje zagraniczne.doc
  Metody oceny wartości projektów inwestycyjnych (10 stron).doc
  Ocena projektów inwestycyjnych (28 stron).doc
  Opłacalność inwestycji (10 stron).doc
  Prognozowanie zysków (15 stron).doc
  Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa (6 stro.doc
  Ryzyko projektu inwestycyjnego (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Funkcjonowanie spółek kapitałowych - Garbarnia Brzeg S A (70.doc
  Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne na przykładzie banku .doc
  Okres transformacji - przywileje.doc
  Organizacje non profit (14 stron).doc
  Podsumowanie prywatyzacji w Polsce (15 stron).doc
  Postępowanie naprawcze, likwidacyjne (27 stron).doc
  Próba oceny efektów Planu Balcerowicza (23 strony).doc
  System rozliczeń pieniężnych Polsce (23 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Pytania i testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  38 pytań z finansów (11 stron).doc
  Finanse - 28 pytań z odpowiedziami(54 strony).doc
  Pytania testowe z finansów (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse - ściąga w tabelce.doc
  Podstawy finansów - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Finanse\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Holding jako szczególna forma monopolizacji.doc
  Join venture.doc
  Poziom inwestycji zagranicznych (10 stron) .doc
  Prywatyzacja - cele i podział.doc
  Sposoby finansowania działalności gospodarczej (24 strony).doc
  Weksel.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  Geografia ekonomiczna - dane (11 stron).doc
  Geografia ekonomiczna (12 stron).doc
  Geografia ekonomiczna (14 stron ).doc
  Geografia ekonomiczna (14 stron).doc
  Geografia ekonomiczna (17 stron).doc
  Geografia ekonomiczna (23 strony).doc
  Geografia ekonomiczna (5 stron).doc
  Geografia fizyczna świata (31 stron).doc
  Geografia gospodarcza świata (14 stron).doc
  Klimat (22 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia - ściąga.doc
  Geografia ekonomiczna - ściąga.doc
  Geografia fizyczna - ściąga.doc
  Geografia gospodarcza - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia ekonomiczna - testy.doc
  Geografia ekonomiczna - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geografia\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Uprawy.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Handel Zagraniczny\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Ściągi>
  Handel zagraniczny (21 stron).doc
  Handel zagraniczny (25 stron).doc
  Handel zagraniczny (26 stron).doc
  Ogranizacja handlu zagranicznego(8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Handel Zagraniczny\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cykl transakcyjny (8 stron).doc
  Handel zagraniczny - bilans płatniczy (27 stron).doc
  Kurs walutowy (10 stron).doc
  Stały kurs walut (9 stron).doc
  Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym (.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Handel Zagraniczny\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Handel Zagraniczny - ściąga (5 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Ekonomia - definicje>
  <Filozofia>
  <Historia gospodarcza>
  <Historia myśli ekonomicznej>
  <Informatyka>
  <Ochrona środowiska>
  ~$aliza informacji.doc
  Aktualne problemy gospodarki światowej (25 stron).doc
  Efektywność gospodarki polskiej (13 stron).doc
  Ergonomia (19 stron).doc
  Giełdy towarowe (7 stron).doc
  Globalizacja (16 stron).doc
  Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw (15 stron).doc
  Logika (9 stron).doc
  Lokalizacja biznesu (28 stron).doc
  Nauka o państwie (15 stron).doc
  Rynek Stanów Zjednoczonych (24 strony).doc
  Stopień ubóstwa w Polsce w latach 1993-1996.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Ekonomia - definicje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonomia - definicje (20 stron).doc
  Ekonomia - definicje (28 stron).doc
  Ekonomia - definicje (48 stron).doc
  Ekonomia - krótkie zagadnienia (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Filozofia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Filozofia (18 stron).doc
  Filozofia (78 stony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Historia gospodarcza\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  Gospodarka (9 stron).doc
  Historia gospodarcza (46 stron).doc
  Historia gospodarcza - ściąga.doc
  Historia gospodarcza (25 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Historia gospodarcza\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Przemiany gospodarcze po 1956 roku (23 stron).doc
  Wielki kryzys gospodarczy (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Historia myśli ekonomicznej\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Zagadnienia>
  Historia myśli ekonomiczne - zagadnienia (36 stron).doc
  Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia.doc
  Historia myśli ekonomicznej (31 stron) .doc
  Historia myśli ekonomicznej (33 strony).doc
  Historia myśli ekonomicznej (36 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Historia myśli ekonomicznej\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Historia myśli ekonomicznej - Teorie i postacie.doc
  Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith.doc
  Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm.doc
  Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks.doc
  Historia myśli ekonomicznej - Keynes.doc
  Historia myśli ekonomicznej - merkantynizm.doc
  Historia myśli ekonomicznej - rewolucja.doc
  Historia myśli ekonomicznej - szkoły historyczne.doc
  Historia myśli ekonomicznej - teoria równowagi.doc
  Historia myśli ekonomicznej - wstęp.doc
  Historia myśli ekonomicznej - wstęp 2.doc
  Poglądy ekonomiczne przedstawicieli wczesnego socjalizmu.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Informatyka\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Budowa komputera.doc
  Informatyka - podstawy.doc
  Informatyka (56 stron).doc
  Informatyka w biznesie (14 stron).doc
  Projekt stanowiska komputerowego (16 stron).doc
  Wstep do informatyki (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inne\Ochrona środowiska\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ochrona środowiska (25 stron).doc
  Ochrona środowiska (39 stron).doc
  Zarządzanie środowiskowe (55 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Integracja europejska\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Organizacje>
  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Zagadnienia>
  Historia integracje europejskiej (12 stron).doc
  Historia Integracji Europejskiej (8 stron).doc
  Integracja europejska (15 stron).doc
  Integracja Europejska (30 stron).doc
  Integracja europejska (5 stron).doc
  Integracja gospodarcza (15 stron).doc
  UE (25 stron).doc
  Unia (12 stron).doc
  Unia Europejska (25 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Integracja europejska\Organizacje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cefta (18 stron).doc
  EFTA (8 stron).doc
  EWG (31 stron).doc
  GATT (7 stron).doc
  Instytucje Wspólnot Europejskich (8 stron).doc
  Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze (17 stron).doc
  Nato (16 stron).doc
  ONZ (4 strony).doc
  Organizacje integracyjne (6 stron).doc
  Phare (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Integracja europejska\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron).doc
  ECU (10 stron).doc
  Geneza powstania UE (11 stron).doc
  Interwencjonizm w Unii Europejskiej (6 stron).doc
  Polityka rolna UE (16 stron).doc
  Polska a UE (21 stron).doc
  Problemy Polski w drodze do Unii Europejskiej (17 stron).doc
  Przepływ kapitałów i osób (6 stron).doc
  Przygotowanie polskiego rolnictwa do integracji z UE (8 stro.doc
  Unia Europejska - historyczna szansa dla Polski (14 stron).doc
  Unia Europejska - praca (20 stron).doc
  Unia europejska (23 strony).doc
  Wprowadzenie Euro (14 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Integracja europejska\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  300 pytań z Intergacji (25 strony).doc
  Integracja europejska - w pytanich i odpowiedziach (14 stron.doc
  Intergacja europejska - zagadnienia (21 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Integracja europejska\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  200 zagadnień o UE.doc
  Etapy integracji europejskiej.doc
  Euro - Unia monetarna UE (7 stron).doc
  Euro - wprowadzenie i zasady działania (7 stron).doc
  Euro (10 stron).doc
  Europejska jednostka walutowa (10 stron).doc
  Fundusze strukturalne UE (8 stron).doc
  Funkcjonowanie Unii Europejskiej.doc
  Historia Unii Europejskiej.doc
  Międzynarodowy podział pracy (9 stron).doc
  ONZ (23 strony).doc
  Polityka handlowa krajów UE (7 stron).doc
  Polityka regionalna (9 stron).doc
  Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej.doc
  Prawo w UE (5 stron).doc
  Problem rolnictwa, a Unia Europejska (17 stron).doc
  Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europej.doc
  Przepływ kapitałów w krajach UE (4 strony).doc
  Stanowisko negocjacyjne (17 stron).doc
  Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską.doc
  Subsydiarność.doc
  Swobodny przepływ usług w Unii Europejskiej (6 stron).doc
  Traktat z Maastricht (20 stron).doc
  Za i przeciw UE (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Materiały>
  <Prace>
  <Projekty>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Wzory>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Istota i przedmiot logistyki (8 stron).doc
  Logistyka - definicje (22 strony).doc
  Logistyka - pojęcia (12 stron).doc
  Logistyka (14 stron).doc
  Logistyka (15 stron).doc
  Logistyka (16 stron).doc
  Logistyka (23 strony).doc
  Logistyka (35 stron).doc
  Zarządzanie logistyką (15 stron).doc
  Zarządzanie logistyką (22 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Materiały\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka - część 10.doc
  Logistyka - część 9.doc
  Logistyka - część 11.doc
  Logistyka - część 2 i 3.doc
  Logistyka - część 5.doc
  Logistyka - część 6.doc
  Logistyka - część 7.doc
  Logistyka - część 8.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza kodów kreskowych (7 stron).doc
  Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki (13 stron).doc
  Dystrybucja towarów w firmie.doc
  Just in time (16 stron).doc
  Magazyny handlowe (8 stron).doc
  Obsługa klienta a logistyka dystrybucji (15 stron).doc
  Polityka dystrybucji (11 stron).doc
  Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.doc
  Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych.doc
  Transport (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Projekty\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka - projekt (16 stron).doc
  Logistyka - projekt (24 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka - 80 zagadnień z odpowiedziami (14 stron).doc
  Logistyka transportu - pytania i odpowiedzi.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka - ściąga.doc
  Logistyka - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Wzory\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka - wzory.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadanie.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Logistyka\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza ABC (5 stron).doc
  Czym jest logistyka (4 strony).doc
  Efekty zarządzania logistycznego (13 stron).doc
  Eurologistyka.doc
  Eurosystem logistyczny (30 stron).doc
  Franchising a kanały dystrybucji (23 strony).doc
  Logistyka - 27 zagadnień (18 stron).doc
  Logistyka - Dystrybucja.doc
  Logistyka - kaban (6 stron).doc
  Logistyka - kody kreskowe (7 stron).doc
  Logistyka - metoda ABCXYZ.doc
  Logistyka - opakowania i znakowanie towarów (5 stron).doc
  Problematyka transportu samochodowego.doc
  Sterowanie zapasami (13 stron).doc
  Systemy jakości.doc
  Zarządzanie logistyczne (8 stron).doc
  Zarządzanie zapasami (10 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Prezentacje>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy i zadania>
  <Zagadnienia>
  Ekonomia (19 stron).doc
  Makroekonomia - zadania (15 stron).doc
  Makroekonomia (14 stron).doc
  Makroekonomia (19 stron).doc
  Makroekonomia (31 stron).doc
  Makroekonomia (45 stron).doc
  Matematyka w makroekonomii(13 stron).doc
  Podstawy makroekonomii (14 stron).doc
  Podstawy makroekonomii (18 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bezrobocie - praca (13 stron).doc
  Bezrobocie (11 stron).doc
  Bezrobocie (19 stron).doc
  Bezrobocie (20 stron) .doc
  Budżet państwa.doc
  Inflacja.doc
  Inflacja (6 stron).doc
  Inflacja (7 stron).doc
  Inflacja w Polsce (8 stron).doc
  Koncepcja państwa dobrobytu.doc
  Marketingowa orientacja przedsiębiorst (14 stron).doc
  Modele ekonomiczne (20 stron).doc
  Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia (8 stron).doc
  Podaż pracy (11 stron).doc
  Polityka pieniężna Polski (12 stron).doc
  Poziom życia Polaków.doc
  Przepływy międzygałęziowe (15 stron).doc
  Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (23 strony).doc
  Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji (24 strony).doc
  Sytuacja gospodarcza Polski przed transformacją (15 stron).doc
  Zjawisko bezrobocia.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Prezentacje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Inwestycje.pps
  Model ISLM.pps
  Rynek pieniądza.pps

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ekonomia - zagadnienia (18 stron).doc
  Makroekonimia - zagadnienia (27 stron).doc
  Makroekonomia - 22 zagadnienia (10 stron).doc
  Makroekonomia - ponad 100 pytań i odpowiedzi (47 stron).doc
  Makroekonomia - pytania i odpowiedzi (15 stron).doc
  Makroekonomia - pytania i odpowiedzi (76 stron).doc
  Makroekonomia - zagadnienia (12 stron).doc
  Makroekonomia - zagadnienia (15 stron).doc
  Makroekonomia - zagadnienia (40 stron).doc
  Makroekonomia - zagadnienia (63 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makro - ściąga.doc
  Makroekonomia - definicje w ściądze.doc
  Makroekonomia - ściąga.doc
  Makroekonomia - ściąga (4 strony).doc
  Makroekonomia - ściąga (63 zagadnienia).doc
  Makroekonomia - ściąga 3.doc
  Makroekonomia - ściąga 4.doc
  Makroekonomia - ściąga 5.doc
  Makroekonomia - ściąga 6.doc
  Makroekonomia - ściąga II.doc
  Makroekonomia - ściąga III.doc
  Makroekonomia - ściąga IIIa.doc
  Makroekonomia - ściąga w tabelkach.doc
  Rynek pracy i polityka zatrudnienia - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Testy i zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Egzamin z makroekonomii.doc
  Kolokwium z makroekonomii.doc
  Kolokwium z makroekonomii 2.doc
  Test z makroekonomii- prawda fałsz.doc
  Test z makroekonomiii.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Bezrobocie i inflacja>
  <Budżet państwa>
  <IS LM>
  Bezrobocie i polityka zatrudnienia (10 stron).doc
  Czym jest makroekonomia.doc
  Czynniki wzrostu dochodu narodowego.doc
  Dochód narodowy (14 stron).doc
  Ekonomia keynesowska (10 stron).doc
  Ekonomiczna istota pieniądza (10 stron).doc
  Inwestycje i oszczędności.doc
  Mierniki gospodarowania (10 stron).doc
  Państwo.doc
  Pieniądz.doc
  Pieniądz (8 stron).doc
  Pieniądz i polityka monetarna (17 stron).doc
  PKB, PNB, deflator.doc
  Podział dochodu narodowego (11 stron).doc
  Polityka budżetowa państwa.doc
  Przedsiębiorstwo (8 stron).doc
  Sytuacja na rynku pracy w Polsce.doc
  Wzrost i rowój gospodarczy.doc
  Wzrost i rozwój gospodarczy.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Zagadnienia\Bezrobocie i inflacja\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Aktywna walka z bezrobociem (12 stron).doc
  Bezrobocie (11 stron).doc
  Bezrobocie (21 strony).doc
  Bezrobocie (7 stron).doc
  Bezrobocie (8 stron).doc
  Bezrobocie i inflacja.doc
  Bezrobocie i inflacja (10 stron).doc
  Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia.doc
  Inflacja (19 stron).doc
  Inflacja i bezrobocie - zagadnienia (14 stron).doc
  Sposoby walki z bezrobociem.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Zagadnienia\Budżet państwa\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Budżet państwa.doc
  Budżet państwa (6 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Makroekonomia\Zagadnienia\IS LM\

  --------------------------------------------------------------------------------

  ISLM.pdf
  Model ekonomiczny IS - LM.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <25 zagadnień>
  <Analiza marketingowa>
  <Badania marketingowe>
  <Marketing międzynarodowy>
  <Prace>
  <Public relations>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Studium przypadku>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  ~$rketing - full (30 stron).doc
  Analiza i badanie rynku (23 strony).doc
  Elementy marketingu (7 stron).doc
  Istota i znaczenie marketingu (8 stron).doc
  Marketing - full (30 stron).doc
  Marketing - obrazkowy.doc
  Marketing - podstawy (16 stron).doc
  Marketing - studium przypadków (29 stron).doc
  Marketing (13 stron - 2 tabelki).doc
  Marketing (13 stron).doc
  Marketing (14 stron).doc
  Marketing (16 stron).doc
  Marketing (17 stron).doc
  Marketing (27 stron).doc
  Marketing (61 stron).doc
  Marketing przemysłowy (17 stron).doc
  Podstawy marketingu (16 stron).doc
  Podstawy marketingu (13 stron).doc
  Podstawy marketingu (13 stron).doc
  Podstawy marketingu (14 stron).doc
  Podstawy marketingu (22 strony).doc
  Zarządzanie marketingowe (48 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\25 zagadnień\

  --------------------------------------------------------------------------------

  3-stopniowa struktura produktu.doc
  Avi fattal.doc
  Cykl życia produktu.doc
  Decyzja.doc
  Firmy.doc
  Hasło reklamowe.doc
  Komputery.doc
  Kryteria segmentacji rynku.doc
  Kuchenki 2.doc
  Marketing mix.doc
  Markting mix .doc
  Miller.doc
  Miller 2.doc
  Narzędzia marketingowe - marketing mix.doc
  New World.doc
  New World 2.doc
  Orientacje marketingowe.doc
  Podejmowanie decyzji decyzji.doc
  Sas.doc
  Sas 2.doc
  Studium przypadku AVI FATTAL.doc
  Taco Bell.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Analiza marketingowa\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza marketingowa firmy (17 stron).doc
  Analiza marketingowa rafinerii Sokół (14 stron).doc
  Analiza producenta kawy (30 stron).doc.doc
  Analiza rynku piwa (5 stron).doc
  Plan marketingowy - Mokate (18 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Badania marketingowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Badania marketingowe - Gm>
  <Prace>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Badania marketingowe (16 stron).doc
  Badania marketingowe (22 strony).doc
  Badania marketingowe (34 stron).doc
  Badania Marketingowe (6 stron).doc
  Badania marketingowe (9 stron).doc
  Badania rynku (43 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Badania marketingowe\Badania marketingowe - Gm\

  --------------------------------------------------------------------------------

  GM - Ankieta.doc
  GM - Strategia.ppt
  GM - Wykresy 1.xls
  GM - Wykresy 2.xls
  Gm - Wykresy 3.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Badania marketingowe\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Badania marketingowe - komunikacja miejska (30 stron).doc
  Badania marketingowe - piwo (13 stron).doc
  Badania marketingowe jako system informacji o rynku (28 stro.doc
  Badania marketingowe w internecie (20 stron).doc
  Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowe.doc
  Badanie marketingowe - praca (20 stron).doc
  Badanie marketingowe - zainteresowania muzyczne (27 stron).doc
  Plan badań marketingowych - płyn do mycia (15 stron) .doc
  Program badań marketingowych (6 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Badania marketingowe\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Badania marketingowe - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Badania marketingowe\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Badania ankietowe (6 stron).doc
  Badania marketingowe - zagadanienia (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Marketing międzynarodowy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing międzynarodowy - test egzaminacyjny.doc
  Marketing międzynarodowy (30 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Ankieta>
  <Plany marketingowe>
  <Strategie marketingowe>
  <Wawel>
  Analiza rynku - Thompson (13 stron).doc
  Analiza rynku piwa (9 stron).doc
  Badania marketingowe - Markety (16 stron).doc
  Brand Metrics - próba określenia wartości marki.doc
  Branża reklamowa (8 stron).doc
  Czym jest marketing (12 stron).doc
  Decyzje podejmowane w procesie budowy marki (17 stron).doc
  Innowacje w strategii rozwoju firm (8 stron).doc
  Istota badań rynkowych i marketingowych (13 stron).doc
  Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów .doc
  Marketing - projekt (21 stron).doc
  Marketing globalny (6 stron).doc
  Marketing Mix (10 stron).doc
  Marketing mix (9 stron) - praca.doc
  Metody badań marketingowych - na przykładzie firmy.doc
  Metody oceny i prezentacji badań (12 stron).doc
  Modele zachować konsumenta (9 stron).doc
  Otoczenie marketingowe firmy (16 stron).doc
  Produkt w ujęciu marketingowym (13 stron).doc
  Projekt strategii marketingowej (19 stron).doc
  Promocja (11 stron).doc
  Promocja jako element marketingu (16 stron).doc
  Przykład procesu dystrybucji (17stron).doc
  Reklama - element marketingu mix (10 stron).doc
  Rola reklamy (15 stron).doc
  Rola systemu informacji marketingowej.doc
  Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych (10 stron).doc
  Segmantacja i pozycjonowanie (6 stron).doc
  Strategia marki (7 stron).doc
  Strategie marketingowe (15 stron).doc
  Teoria marketingu (51 stron).doc
  Zarządzanie marketingowe (39 strony).doc
  Zarządzanie procesami na przykładzie dealera samochodów firm.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Prace\Ankieta\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ankieta.doc
  Wstęp.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Prace\Plany marketingowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Plan marketingowy - biuro turystyczne Safari (15 stron).doc
  Plan marketingowy - Oliwia.doc
  Plan marketingowy - restauracja (11 stron).doc
  Plan marketingowy - spółka mleczarska (9 stron).doc
  Plan marketingowy biura podróży (12 stron).doc
  Plan marketingowy fabryki (43 strony).doc
  Plan marketingowy firmy budowlanej (35 stron).doc
  Plan marketingowy firmy handlowej Falco (23 strony).doc
  Plan marketingowy hotelu Siesta.doc
  Plan marketingowy zdobycia udziału w rynku (14 stron).doc
  Planowanie marketingowe (9 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Prace\Strategie marketingowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Strategia działania firmy - zakłady mięsne (22 strony).doc
  Strategia marketingowa - Wizja TV (7 stron).doc
  Strategia marketingowa firmy - produkcja obuwia.doc
  Strategia marketingowa firmy DHL.doc
  Strategia marketingowa PZU S.A. (10 stron).doc
  Strategia marketingowa WARTY (9 stron).doc
  Strategia rozwoju fabryki mebli (23 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Prace\Wawel\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Plan-WAWEL.doc
  Załącznik nr 1.doc
  Załącznik nr 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Public relations\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Zagadnienia>
  Public relations (26 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Public relations\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  CRM (8 stron).doc
  Kampania public relations (17 stron).doc
  Projekt działu public relations (8 stron) .doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Public relations\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Public relations - zagadnienia (21 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Public relations\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Customer Relationship Management (15 stron).doc
  Efektywna obsługa klienta (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  69 zagadnień z marketingu (24 strony).doc
  Marketing - 3 zagadnienia.doc
  Marketing - 42 pytania i odpowiedzi.doc
  Marketing - 90 krótkich pytań.doc
  Marketing - zagadnienia.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Studium przypadku\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing - studium przypadku.doc
  Studium przypadku - marka i produkt.doc
  Studium przypadku - MBC.doc
  Studium przypadku - TB (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Analiza rynku>
  <Zestaw ściąg>
  <Zestaw>
  Marketign - ściąga (6 stron).doc
  Marketing - ściąga.doc
  Marketing - ściąga (10 stron).doc
  Marketing - ściąga 2.doc
  Marketing - ściąga II.doc
  Marketing - ściąga III.doc
  Marketing - tabelki.doc
  Organizacja i analiza rynku - ściąga.doc
  Podstawy marketingu - ściąga.doc
  Strategie marketingowe - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Ściągi\Analiza rynku\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza rynku 1.doc
  Analiza rynku 2.doc
  Analiza rynku 3.doc
  Analiza rynku 4.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Ściągi\Zestaw\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing - ściąga 1.doc
  Marketing - ściąga 2.doc
  Marketing - ściąga 3.doc
  Marketing - ściąga 4.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Ściągi\Zestaw ściąg\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dystrybucja.doc
  Geneza i istota marketingu.doc
  Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa.doc
  Polityka cen.doc
  Polityka promocji.doc
  Postępowanie nabywców na rynku.doc
  Produkt.doc
  Segmantacja rynku.doc
  Systemy informacji marketinogwej.doc
  Zastosowanie marketingu.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing - test.doc
  Marketing - test 2.doc
  Test z marketingu .doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Cena>
  <Produkt>
  <Promocja>
  <Sponsoring>
  Analiza rynku.doc
  Analiza space (8 stron).doc
  Cele reklamy.doc
  Cykl życia produktu.doc
  Dystrybucja.doc
  Dystrybucja 2.doc
  Funkcje marketingowe.doc
  Internet a marketing.doc
  Istota zarzadzania marketingowego.doc
  Kampania reklamowa banku.doc
  Kontrola marketingowa.doc
  Marka.doc
  Marketing globalny (10 stron).doc
  Marketing gminy (24 stron).doc
  Marketing i strategia marketingowa (11 stron).doc
  Marketing MIX - MSP (16 stron).doc
  Marketing MIX (5 stron).doc
  Marketing przedsiębiorst przemysłowych.doc
  Marketing przemysłowy (14 stron).doc
  Marketing ubezpieczeń.doc
  Marketing usług (9 stron).doc
  Marketing w handlu (13 stron).doc
  Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynaro.doc
  Media reklamy (10 stron).doc
  Menadżer.doc
  Metody wspomagające wybór strategii.doc
  Nastawienie marketingowe jako filozofia działalności przedsi.doc
  Organizowanie i kontrola działań marketingowych.doc
  Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego.doc
  Polityka dystrybucji.doc
  Promocja.doc
  Raport z badań marketingowych - prasa (13 stron).doc
  Rodzaje klientów (5 stron).doc
  Segmantacja i ocena rynku dóbr konsumpcyjnych (13 stron).doc
  Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemys.doc
  Sprzedaż (18 stron).doc
  Strategia marketingowa.doc
  Strategie cenowe.doc
  Strategie opracowane przez Portera.doc
  Strategie wejścia na nowe rynki.doc
  Strategie wobec konkurentów.doc
  System informacji marketingowej.doc
  Systemy informacji marketingowych (9 stron).doc
  Typy orientacji marketingowych.doc
  Wdrażania strategii marketingowej.doc
  Zarządzanie produktem.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Zagadnienia\Cena\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cena (14 stron).doc
  Cena (6 stron).doc
  Polityka ceny.doc
  Wpływ ceny na marketing.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Zagadnienia\Produkt\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka produktu.doc
  Produkt (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Zagadnienia\Promocja\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Promocja (13 stron).doc
  Promocja jako element marketingu mix.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Marketing\Zagadnienia\Sponsoring\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rodzaje sponsoringu.doc
  Rola i rozwj sponsoringu.doc
  Sponsoring.doc
  Sponsoring w kulturze.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Matematyka\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Wzory>
  <Zadania>
  Matematyka (24 strony).doc
  Matematyka finansowa - kapitalizacja, dyskonto, renta.doc
  Matematyka finansowa - wzory i zadania (23 strony).doc
  Stopa procentowa.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Matematyka\Wzory\

  ------

 • Post: #2

  Messiah

  Debiutant

  **


  Postów: 14

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jul 2009

  Status: Offline


    12  

   

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka\Polityka gospodarcza\Historia gospodarcza 12 zagadnień\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Geneza i początki kapitalizmu poza rolnictwem na ziemiach PL.doc
  Inflacja markowa i bilonowa.doc
  Plan sześcioletni Minca.doc
  Początki kapitalizmu.doc
  Polityka gospodarcza Hilarego Minca 1944-48.doc
  Polityka gospodarcza władz Polski (1926-39).doc
  Proby reform Jaruzelskiego.doc
  Protekcjonizm i liberalizm gosp władz KP na przykł. ŁOP.doc
  Próby reform ekipy Gomułki.doc
  Reforma rolna w II RP.doc
  Rządy ekipy Edwarda Gierka.doc
  Wielki kryzys gospodarczy.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka\Polityka gospodarcza\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka gospodarcza (38 pytań i odpowiedzi).doc
  Polityka gospodarcza zagadnienia na egzamin.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka\Polityka gospodarcza\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Regionalna Izba Obrachunkowa.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka\Polityka społeczna\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Polityka społeczna (5 stron).doc
  Polityka społeczna (10 stron).doc
  Polityka społeczna (12 stron).doc
  Polityka społeczna (14 stron).doc
  Polityka społeczna (28 stron).doc
  Polityka społeczna w Polsce (13 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Prawo administracyjne>
  <Prawo cywilne>
  <Prawo gospodarcze>
  <Prawo Pracy>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy z prawa>
  <Zagadnienia>
  Encyklopedia prawa - zagadnienia (23 stron).doc
  Encyklopedia prawa (21 stron).doc
  Prawo - zagadnienia (30 stron).doc
  Prawo Międzynarodowe.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prokura.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo administracyjne\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Kodeks postępowania administracyjnego.doc
  Materialne prawo administracyjne (15 stron).doc
  Postepowanie administracyjne procesowe (27 stron).doc
  Postępowanie administracyjne (17 stron).doc
  Prawo administracyjne (11 stron).doc
  Prawo administracyjne (14 stron).doc
  Prawo administracyjne (15 stron).doc
  Prawo administracyjne (35 stron).doc
  Prawo zamorządu terytorialnego (30 stron).doc
  Ustrój administracyjno - publiczny (14 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo administracyjne\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania ad.doc
  Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji (28 stron.doc
  Samorządy terytorialne (16 stron).doc
  Wydatki publiczne (8stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo administracyjne\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo administracyjne (13 stron).doc
  Ustrój administracji publicznej - pytania i odpowiedzi na eg.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo administracyjne\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo administracyjne - ściąga.doc
  Prawo administracyjne - ściąga (zagadnienia).doc
  Prawo administracyjne - ściąga 2.doc
  Prawo cywilne - ściąga 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo administracyjne\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Administracja i prawo administracyjne (7 stron).doc
  Administracja publiczna RP.doc
  Dochody samorządu terytorialnego (11 stron).doc
  Postępowanie administracyjne (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo cywilne\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Ściągi>
  Kodeks Cywilny.doc
  Prawo cywilne (8 stron).doc
  Prawo cywilne (13 stron).doc
  Prawo cywilne (17 stron).doc
  Prawo cywilne (22 strony).doc
  Umowa dzierżawy.doc
  Zasady prawne (21 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo cywilne\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo cywilne - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Ustawy>
  <Zagadnienia>
  Nowe prawo handlowe (19 stron).doc
  Prawo gospodarcze - test.doc
  Prawo gospodarcze (15 stron).doc
  Prawo gospodarcze (17 stron).doc
  Prawo gospodarcze (26 stron).doc
  Prawo gospodarcze (po nowelizacji).doc
  Prawo handlowe (19 stron).doc
  Spółki - tabelka.doc
  Spółki osobowe - tabelka.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Krajowy rejest sądowy (17 stron).doc
  Spółka jawna (10 stron).doc
  Spółka jawna (8 stron).doc
  Spółka z o.o. (14 stron).doc
  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo gospodarcze - 5 zagadnień.doc
  Prawo gospodarcze - zagadnienia (13 stron).doc
  Prawo handlowe - zagadnienia (24 strony).doc
  Prawo handlowe - zagadnienia (30 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo handlowe - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\Ustawy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kodeks spółek handlowych.doc
  Przedsiębiorstwa państwowe.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo gospodarcze\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Działalność gospodarcza (10 stron).doc
  Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw w Polsce (8 str.doc
  Holding (8 stron).doc
  Koncesjonowanie działalności gospodarczej (10 stron).doc
  Osobowe spółki handlowe (10 stron).doc
  Powstanie, ustrój i upadek spółdzielni (10 stron).doc
  Prawo - spółki, akcje(30 stron).doc
  Prawo działalności gospodarczej (7 stron).doc
  Prawo handlowe - zagadnienia (22 strony) .doc
  Rodzaje spółek, firma.doc
  Spółka akcyjna (14 stron).doc
  Spółka akcyjna (22 strony).doc
  Spółka Z o.o. (24 strony).doc
  Spółki handlowe.doc
  Spółki kapitałowe (12 stron).doc
  Syndyk.doc
  Upadłość (9 stron).doc
  Wzorce umowne.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo Pracy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Ustawy>
  Prawo pracy (12 stron).doc
  Prawo pracy (17 stron ).doc
  Prawo pracy (17 stron).doc
  Prawo pracy (18 stron).doc
  Prawo pracy (42 strony).doc
  Prawo pracy (6 stron).doc
  Prawo pracy (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo Pracy\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo pracy - zagadnienia (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo Pracy\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo pracy - ściąga.doc
  Prawo pracy - ściąga 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Prawo Pracy\Ustawy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kodeks pracy.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Podstawy teoretyczne prawa - zagadnienia (23 strony).doc
  Prawo - pytania i odpowiedzi (30 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo - ściąga.doc
  Prawo - ściąga 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Testy z prawa\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo - test 1.doc
  Prawo - test 2.doc
  Prawo - test 3.doc
  Prawo - test 4.doc
  Prawo - test 5.doc
  Prawo - test 6.doc
  Prawo gospodarcze - test.doc
  Pytania na kolokwium z prawa.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Prawo\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Nieuczciwa konkurencja.doc
  Osoby prawne.doc
  Prawo - definicje.doc
  Umowa przedwstępna.doc
  Ustawodastwo antymonopolowe.doc
  Źródła prawa.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Psychologia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Zagadnienia>
  ~$ychologia społeczna (17 stron).doc
  Emocje i motywacja (8 stron).doc
  Etyka (55 stron).doc
  Psychologia - 234 definicje.doc
  Psychologia społeczna (17 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Psychologia\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Jak powstają ludzkie postawy.doc
  Psychologia reklamy (30 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Psychologia\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Mobbing (15 stron).doc
  Psychologia - koncepcja poznawcza i humanistyczna.doc
  Psychologia - zagadnienia (27 stron).doc
  Psychologia analityczna.doc
  Społeczeństwo internetowe (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Arkusze Excel>
  <Definicje>
  <Prace>
  <Rachunkowość bankowa>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Ustawy>
  <Wykłady w Power Point>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Podstawy rachunkowości (20 stron).doc
  Podstawy rachunkowości (22 strony).doc
  Rachunkowosc finansowa (8 stron).doc
  Rachunkowość - istota i cele (18 stron).doc
  Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony).doc
  Rachunkowość (16 stron).doc
  Rachunkowość (18 stron).doc
  Rachunkowość finansowa (21 stron).doc
  Rachunkowość zarządcza.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Arkusze Excel\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość.xls
  Rachunkowość 1.xls
  Rachunkowość 4.xls
  Rachunkowość 5.xls
  Rachunkowość 6.xls
  Rachunkowość 7.doc
  Rachunkowość 8.xls
  Rachunkowość 9.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Definicje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość - definicje (5 stron).doc
  Rachunkowość - definicje i pojęcia.pdf
  Rachunkowość - mini słownik.doc
  Rachunkowość - zasady i definicje.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Budżetowa metoda zarządzania (25 stron).doc
  Budżetowanie kosztów (12 stron).doc
  Ewidencja i wycena środków pieniężnych.doc
  Kontrola kosztów za pomocą budżetowania (14 stron).doc
  Rachunek kosztow (9 stron).doc
  Rachunek kosztów (10 stron).doc
  Rezerwy podmiotów gospodarczych (13 stron).doc
  Środki trwałe (28 stron) .doc
  Wykorzystanie rachunkowości zarządczej do kontrolowania proc.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Rachunkowość bankowa\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość bankowa 1.doc
  Rachunkowość bankowa 2.doc
  Rachunkowość bankowa 3.doc
  Rachunkowość bankowa 4.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość - ściąga.doc
  Rachunkowość - ściąga z definicji.doc
  Rachunkowość zarządcza - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Ustawy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ustawa o biegłych rewidentach (z 1994r.).doc
  Ustawy o rachunkowości (przed nowelizacją z 1994r.).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Wykłady w Power Point\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachunkowość - prezentacja 1.pps
  Rachunkowość - prezentacja 2.pps
  Rachunkowość - prezentacja 3.pps
  Rachunkowość - prezentacja 4.pps

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Podatek Vat - zadania.doc
  Rachunek zysków i strat - zadanie.doc
  Rachunkowość - zadania.doc
  Rachunkowość - zadania 2.doc
  Rachunkowość - zadania 3.doc
  Rachunkowość - zadania 4.doc
  Rachunkowość zarządcza - przykładowe zadania.doc
  Rachunkowość zarządcza - zadania.doc
  Rachunkowość zarządcza - zadanie.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rachununkowość\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Aktywa i pasywa.doc
  Amortyzacja (13 stron).doc
  Amortyzacja środków trwałych.doc
  Dzielenie i łączenie kont.doc
  Gospodarowanie majątkiem (21 stron).doc
  Istota i znaczenie rozrachunków (14 stron).doc
  Kapitał obrotowy firmy (12 stron).doc
  Konta wynikowe.doc
  Konto księgowe.doc
  Księgowanie.doc
  Operacje wynikowe.doc
  Rachunek kosztów (10 stron).doc
  Rachunek kosztów (30 stron).doc
  Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 stron).doc
  Sprawozdania finansowe (8 stron).doc
  System informacyjny rachunkowości (9 stron).doc
  VAT.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Giełda>
  <Prace>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego (30 stron).doc
  Inwestycje kapitałowe (33 strony).doc
  Rynak kapitałowo pieniężny - zagadnienia (19 stron) .doc
  Rynek finansowy (15 stron).doc
  Rynek finansowy (20 stron).doc
  Rynek kapitałowy (19 stron).doc
  Rynek kapitałowy (25 stron).doc
  Rynek kapitałowy (63 strony).doc
  Rynek papierów wartościowych (52 strony).doc
  Rynki kapitałowe (25 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Giełda\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Analiza akcji (15 stron).doc
  Giełda (44 stron).doc
  Giełda i transakcje na giełdzie (11 stron).doc
  Giełda papierów wartościowych (14 stron).doc
  Miary ryzyka akcji (13 stron).doc
  Warszawska giełda papierów wartościowych (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Giełda\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza fundamentalna (6 stron).doc
  Giełda papierów wartościowych jako rynek wtórny (61 stron).doc
  Historia giełd polskich.doc
  Historia polskich giełd pieniężnych (8 stron).doc
  Indeksy (17 stron).doc
  Indeksy giełdowe (7 stron).doc
  Papiery wartościowe (18 stron).doc
  Rynek papierów wartościowych (16 stron).doc
  Umorzenie akcji (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Giełda\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek papierów wartościowych i giełda - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Giełda\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Akcje - funkcje i rodzaje.doc
  Akcje (3 strony).doc
  Akcje i obligacje.doc
  Domy maklerskie.doc
  Giełda.doc
  Giełda (5 stron).doc
  GPW (4 strony).doc
  Komisja Papierów Wartościowych.doc
  Papier wartościowy.doc
  Prospekt emisyjny.doc
  Przestępstwa giełdowowe.doc
  Rynek.doc
  Rynek kapitałowy.doc
  Rynek pierwotny.doc
  Sesja giełdowa.doc
  Wycena akcji zwykłych.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza techniczna (8 stron).doc
  Credit rating .doc
  GPW (10 stron).doc
  Obligacje.doc
  Opcje i instrumenty pochodne (26 stron).doc
  Papiery wartościowe.doc
  Rynek kapitałowy (10 stron).doc
  Rynki i Instytucje Finasowe (10 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rynek kapitałowy\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza cen akcji.xls
  Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym (11 stron).doc
  Instytucje na rynku kapitałowym (5 stron).doc
  Opcje (7 stron).doc
  Papiery wartościowe, akcje i obligacje (11 stron).doc
  Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych (6 stron).doc
  Rynek papierów wartościowych.doc
  Rynek pieniężny (5 stron).doc
  Rynki kapitałowe w dobie UE (16 stron).doc
  SWAPY (4 strony).doc
  Transakcje SWAP (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  Makrosocjologia (30 stron).doc
  Podstawy socjologii (10 stron).doc
  Socjologia (14 stron).doc
  Socjologia (25 stron).doc
  Socjologia (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kultura a cywilizacja (9 stron).doc
  Kultura a gospodarka (10 stron).doc
  Prawa człowieka drugiej generacji (16 stron).doc
  Teorie rozwoju społecznego.doc
  Życie społeczne (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia organizacji - 96 zagadnień (43 strony).doc
  Socjologia pracy - zagadnienia (20 stron).doc
  Wstęp do socjologii - zagadnienia (54 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia - ściąga.doc
  Socjologia - ściąga 2.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Socjologia\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Grupy społeczne a rodzina.doc
  Socjologia - zagadnienia (17 stron).doc
  Socjologia pracy.doc
  Społeczeństwo informacyjne.doc
  Stratyfikacja społeczna w Polsce.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Wzory>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Statystyka - teoria i przykłady.doc
  Statystyka - teoria i przykłady (9 stron).doc
  Statystyka - teoria.doc
  Statystyka - teoria i zadnia z rozwiązaniami (15 stron).doc
  Statystyka - zadania.doc
  Statystyka (57 stron).doc
  Statystyka matematyczna (21 strony).doc
  Statystyka opisowa (14 stron).doc
  Statystyka opisowa (24 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza czynnikowa (13 stron).doc
  Prognozowanie trendów (11 stron).doc
  Statystyczna analiza kursów akcji .doc
  Statystyka - zadanie.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  100 pytań i odpowiedzi ze statystyki.pdf
  Statystyka - zagadnienia i interpretacja wzorów (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka - ściąga.doc
  Wzory - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Przykładowe testy ze statystyki.doc
  Test ze statystyki.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Wzory\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza korelacji i regresji.doc
  Analiza regresji między dwiema zmiennymi.doc
  Analiza struktury i dynamiki.doc
  Dystrybuanta rozkładu normalnego.doc
  Estymacja.doc
  Kwantyle rozkładu t-studenta.doc
  Kwantyle rozkładu x kwadrat.doc
  Opisowe metody analizy współzależności zjawisk.doc
  Statystyka - podstawowe wzory.doc
  Statystyka - podstawowe wzory.doc
  Statystyka - wzory.doc
  Statystyka - wzory (tabelka).doc
  Statystyka matematyczna - wzory.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza szergu czasowego - akcje.doc
  Podstawy statystyki - zadania (8 stron).doc
  Statystyka - zadania.doc
  Statystyka - zadania do rozwiązania.doc
  Statystyka - zadanie (bezrobocie).doc
  Statystyka - Zadanie TV.doc
  Zadanie - korelacja.doc
  Zadanie 1.xls
  Zadanie 2.xls
  Zadanie 3.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Statystyka\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza korelacji i regresji.doc
  Analiza szeregów czasowych.doc
  Korelacja.doc
  Miary średnie.doc
  Miary zmienności .doc
  Siła korelaci (9 stron).doc
  Szereg czasowy.doc
  Szeregi czasowe (13 stron).doc
  Trend liniowy.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Stosunki międzynarodowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Pytania i odpowiedzi>
  <Testy>
  <Zagadnienie>
  Miedzynarodowe stosunki gospodarcze.doc
  Miedzynarodowe stosunki gospodarcze (19 stron).doc
  Miedzynarodowe stosunki gospodarcze (8 stron).doc
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze (15 stron).doc
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze (30 stron).doc
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze (53 strony).doc
  Międzynarodowe transakcje gospodarcze (17 stron).doc
  Stosunki międzynarodowe (31 stron).doc
  Współczesne stosunki międzynarodowe (17 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Stosunki międzynarodowe\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Stosunki międzynarodowe - zagadnienia (18 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Stosunki międzynarodowe\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test (16 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Stosunki międzynarodowe\Zagadnienie\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bilans płatniczy i wymiana miedzynarodowa.doc
  Międzynarodowy fundusz walutowy.doc
  Rozliczenia międzynarodowe.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia i ryzyko\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Ściągi>
  <Zadania>
  <Zagadnienia>
  Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce (14 stron).doc
  Ubezpieczenia (13 stron).doc
  Ubezpieczenia (25 stron).doc
  Wstęp do ubezpieczeń (14 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia i ryzyko\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza portfela.doc
  Funkcjonowanie PTE oraz OFE (8 stron).doc
  Ochrona ubezpieczeniowa (10 stron).doc
  Ochrona ubezpieczeniowa (27 stron).doc
  Otwarty Fundusz Emerytalny (9 stron).doc
  Polska Izba Ubezpieczeń (10 stron).doc
  Polski rynek ubezpieczeniowy (15 stron).doc
  Pośrednictwo (18 stron).doc
  Redystrybucja (6 stron).doc
  Reforma ubezpieczeń społecznych (14 stron).doc
  Renty i zasiłki (12 stron).doc
  Renty i zasiłki z ZUS (10 stron).doc
  Rola ryzyka w działalności gospodarczej (32 strony).doc
  Ubezpieczenia (12 stron).doc
  Ubezpieczenia majątkowe (16 stron).doc
  Ubezpieczenia społeczne w UE (19 stron).doc
  Ubezpieczeniowy rynek pracy (18 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia i ryzyko\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia - ściąga.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia i ryzyko\Zadania\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Oblicznie awersji do ryzyka (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ubezpieczenia i ryzyko\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Filar I, II i III - omówienie (10 stron).doc
  Fundusze inwestycyjne i emerytalne.doc
  Instytucje ubezpieczeniowe (16 stron).doc
  Marketing ubezpieczeń .doc
  Marketing ubezpieczeń (6 stron).doc
  Narodowe Fundusze Inwestycyjne.doc
  OFE.xls
  Reforma ubezpieczen spolecznych (6 stron).doc
  Reforma ubezpieczeń społecznych.doc
  Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce.doc
  Rynek ubezpieczeń w systemie finansowym (24 strony).doc
  Rynek ubezpieczeniowy w Polsce (7 stron).doc
  Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje.doc
  Ryzyko ubezpieczeniowe (8 stron).doc
  Składka ubezpieczeniowa.doc
  Skłonność do podejmowania ryzyka (23 strony).doc
  System emerytalny (18 stron).doc
  Ubepieczenia - zagadnienia (10 stron).doc
  Ubezpieczenia społeczne (7 stron).doc
  Ubezpieczenia gospodarcze (18 stron).doc
  Ubezpieczenia na życie.doc
  Ubezpieczenia społeczne.doc
  Zasady ubezpieczeń społecznych.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Biznes plan>
  <Definicje>
  <ISO i TQM>
  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  <Zarządzanie kadrami>
  <Zarządzanie produkcją>
  <Zarządzanie przedsiębiorstwem>
  <Zarządzanie strategiczne>
  Kierowanie - planowanie (40 stron).doc
  Kierowanie (31 stron).doc
  Metody organizacji i zarządzania (16 stron).doc
  Metody organizacji i zarządzania (23 strony).doc
  Metody zarządzania firmą (16 stron).doc
  Organizacja i zarządzanie (24 strony).doc
  Organizacja i zarządzanie (13 stron).doc
  Organizacja i zarządzanie (14 stron) .doc
  Organizacja i zarządzanie (18 stron).doc
  Organizacja i zarządzanie (24 strony).doc
  Organizacja i zarządzanie (35 stron).doc
  Organizacja i zarządzanie (9 stron).doc
  Podstawy organizacji i zarządzania (13 stron).doc
  Podstawy zarządzania (13 stron).doc
  Podstawy zarządzanie (22 strony).doc
  Przedmiot nauki organizacji i zarządzania (12 stron).doc
  Teoria organizacji i zarządzania (18 stron).doc
  Zarzadzanie (11 stron).doc
  Zarządzanie (20 stron).doc
  Zarządzanie - zagadnienia (34 strony).doc
  Zarządzanie - zagadnienia różne.doc
  Zarządzanie (11 stron).doc
  Zarządzanie (18 stron).doc
  Zarządzanie (30 stron).doc
  Zarządzanie przedsiębiorstwem (15 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Biznes plan\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Biznes plan - Księgarnia Books>
  <Cafe internet>
  <Zagadnienia>
  Biznes plan - Ogrodnik (22 strony).doc
  Biznes plan BART (10 stron).doc
  Biznes plan - Budex (12 stron).doc
  Biznes Plan - firma usługowa (38 stron).doc
  Biznes plan - hotel Hellena (16 stron).doc
  Biznes plan - Kawiarenka Internetowa.doc
  Biznes plan - kupno ziemi (8 stron).doc
  Biznes plan - Motel (16 stron).doc
  Biznes plan - przedsiębiorstwo budowlane (46 stron).doc
  Biznes plan - Salon fryzjerski (13 stron).doc
  Biznes plan - San (14 stron).doc
  Biznes plan - sklep (16 stron).doc
  Biznes plan - sklep komputerowy (31 stron).doc
  Biznes plan - spółka cywilna (24 strony).doc
  Biznes plan - Systemy.doc
  Biznes plan - telefony komórkowe.doc
  Biznes plan - trans (19 stron).doc
  Biznes plan - Uroda Sp. z o.o. (30 stron).doc
  Biznes plan agencji (8 stron).doc
  Biznes plan Alf sp. z o.o.(57 stron).doc
  Biznes plan firmy transportowej (14 stron).doc
  Biznes plan narzędziem zarządzania (9 stron) .doc
  Biznes plan przedsiębiorstwa Wod-Kan (127 stron).doc
  Bzines plan - Net line (27stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Biznes plan\Biznes plan - Księgarnia Books\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Dane finansowe>
  Biznes plan - Księgarnia Books.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Biznes plan\Biznes plan - Księgarnia Books\Dane finansowe\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza struktury bilansu.xls
  Bilans.xls
  Cash flow.xls
  Koszty stałe.xls
  Koszty stałe 2.xls
  Popyt i sprzedaż.xls
  Rachunek zysków i strat.xls
  Tablica wyników.xls
  Wskaźniki.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Biznes plan\Cafe internet\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Biznes plan - Cafe Internet (19 stron).doc
  Biznes plan - CafeInternet.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Biznes plan\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Biznes plan .doc
  Biznes plan - wzór.doc
  Biznes plan II.doc
  Czym jest biznes plan (13 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Definicje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Definicje (19 stron).doc
  Podstawowe definicje zarządzanie.doc
  Zarządzanie - definicje (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\ISO i TQM\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Zagadnienia>
  Ekonomika jakości (28 stron).doc
  TQM - praca (23 strony).doc
  TQM- Total Quality Management.ppt

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\ISO i TQM\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  ISO (18 stron).doc
  ISO 14000 (14 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\ISO i TQM\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Jakość (9 stron).doc
  Zarządzanie jakością (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Projekt przedsiębiorstwa>
  Analiza kultury organizacji na podstawie spółki (6 stron).doc
  Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji (19 stron).doc
  Benchmarking (12 stron).doc
  Benchmarking (7 stron).doc
  Biznesowy Sawuare Viwre (30 stron).doc
  Burza mózgów (7 stron).doc
  Czynniki warunkujące skuteczne komunikowanie się w organizac.doc
  Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania (9 stron).doc
  Działalność Mennicy SA (22 strony).doc
  Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim.doc
  Etyka w biznesie - referat.doc
  Etyka w biznesie (12 stron).doc
  Funkcjonowanie firmy w gospodarce rynkowej (23 strony).doc
  Innowacyjność (14 stron).doc
  Kierowanie (8 stron).doc
  Kompetencje menadżerskie i kultura organizacyjna.doc
  Koncepcja rozwoju spółki (10 stron).doc
  Kultura menadżerska (30 stron).doc
  Metody kierowania konfliktem.doc
  Metody zarządzania (13 stron).doc
  Monitoring (10 stron).doc
  Negocjacje (10 stron).doc
  Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw (23.doc
  Ocena kierowników (7 stron) .doc
  Organizacja wirtualna i fraktalna (9 stron).doc
  Proces zarządzania i rozpiętość kierowania.doc
  Projektowanie organizacji (10 stron).doc
  Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna (9 stron).doc
  Struktura organizacji (11 stron).doc
  Style i metody kierowania.doc
  Typy zachowań w procesie komunikowania się (7 stron).doc
  Założenia ontologiczne organizacji.doc
  Zarządzanie przez cele (16 stron).doc
  Zarządzanie przez cele (23 strony).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Prace\Projekt przedsiębiorstwa\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Projekt przedsiębiorstwa (19 stron).doc
  Projekt przedsiębiorstwa handlowo - produkcyjnego (23 strony.doc
  Projekt przedsiębiorstwa produkcyjnego (27 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  100 zagadnień z zarządzania (17 stron).doc
  70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania.doc
  Zarzadzanie - zagadnienia (33 strony).doc
  Zarządzanie - pytania i odpowiedzi (9 stron).doc
  Zarządzanie - 30 pytań i odpowiedzi na egzamin.doc
  Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 1.doc
  Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 2.doc
  Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 3.doc
  Zarządzanie - pytania i odpowiedzi 4.doc
  Zarządzanie - zagadnienia (16 stron).doc
  Zarządzanie - zagadnienia (8 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kierowanie - ściąga.doc
  Negocjacje - ściąga.doc
  OiZ - ściąga.doc
  OiZ - ściąga 1.doc
  Oiz - ściąga 2.doc
  Organizacja i zarządzanie - ściąga.doc
  Organizacja i zarządzanie - ściąga 2.doc
  Organizacja i zarządzanie - ściąga 3.doc
  Podstawy organizacji - ściąga.doc
  Podstawy organizacji i zarządzania - ściąga.doc
  Podstawy organizacji i zarządzania - ściąga 2.doc
  Zarządzanie - ściąga (5 stron).doc
  Zarządzanie - ściąga 2.doc
  Zarządzanie - ściąga 4.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  754 pytania na egzamin z zarządzania.doc
  Test z zarządzania.doc
  Testy z zarządzania (168 pytań).doc
  Zarządzanie - test.doc
  Zarządzanie - test 1.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Decydowanie>
  <Innowacje>
  <Negocjacje>
  Benchmarking.doc
  Benchmarking (11 stron).doc
  Benchmarking (14 stron).doc
  Burza mózgów (9 stron).doc
  Cechy kierownika (8 stron).doc
  Diagram Ishikawy.doc
  Doskonalenie struktury organizacyjnej.doc
  Działania zorganizowane i zasady zarządzania.doc
  Etyka w biznesie (10 stron).doc
  Ewolucja systemu zarządzania.doc
  Ewolucja systemu zarządzania (9 stron).doc
  Formalizacja.doc
  Globalizacja.doc
  Grupy formalne i nieformalne.doc
  Istota zarządzania projektami.doc
  Kierowanie konfliktem w organizacji (7 stron).doc
  Kontrolowanie.doc
  Kultura organizacji.doc
  Kultura organizacji (15 stron).doc
  Kultura uczenia się (8 stron).doc
  Menadżer - konflikt i komunikowanie (15 stron).doc
  Metoda ABC (22 strony).doc
  Metody pracy menadżera.doc
  Misja.doc
  Misja i sukces.doc
  Misja przedsiębiorstwa (7 stron).doc
  Organizacja, motywowanie, kierowanie (15 stron).doc
  Pareto - Lorenzo.doc
  Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa.doc
  Pojęcie kultury organizacyjnej (10 stron).doc
  Polscy uczeni.doc
  Prekursorzy zarządzania (9 stron).doc
  Procesy inwestycyjne (13 stron).doc
  Rola konfliktu w interesach.doc
  Rygoryzm a odpowiedzialność pracy (8 stron).doc
  SI biznesu.doc
  Strategia przedsiębiorstwa transportowego (6 stron).doc
  Stres w pracy menadżera (9 stron).doc
  Struktury ogranizacyjne.doc
  Struktury organizacyjne (9 stron).doc
  Style kirowania i kierownicy (7 stron).doc
  Zarządzanie jako forma kierowania.doc
  Zarządzanie przez cele (7 stron).doc
  Zarządzanie przez konflikt.doc
  Zarządzanie przez zadania.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zagadnienia\Decydowanie\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Decydowanie - zagadnienia.doc
  Decydowanie (9 stron).doc
  Proces podejmowania decyzji (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zagadnienia\Innowacje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Innowacje.doc
  Powodzenie innowacji.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zagadnienia\Negocjacje\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe.doc
  Negocjacje (12 stron) .doc
  Negocjacje (17 stron).doc
  Negocjacje cenowe (15 stron).doc
  Negocjacje w biznesie.doc
  Sekrety negocjacji (11 stron).doc
  Techniki wywierania wpływu na ludzi.doc
  Wywieranie wpływu na ludzi.doc
  Wzorcowy model negocjatora.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  Zarządzanie kadrami.doc
  Zarządzanie kadrami (10 stron).doc
  Zarządzanie kadrami (14 stron).doc
  Zarządzanie Kadrami (17 stron).doc
  Zarządzanie kadrami (28 stron).doc
  Zarządzanie kadrami (30 stron).doc
  Zarządzanie kadrami (54 stron).doc
  Zarządzanie personelem (18 stron).doc
  Zarządzanie personelem (30 stron).doc
  Zarządzanie personelem (43 strony).doc
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 stron).doc
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 stron).doc
  Zarządzanoie kadrami (21 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza stylu przywództwa .doc
  Bezpieczeństwo pracy (13 stron).doc
  Dezinformacja (10 stron).doc
  Kapitał intelektualny w biznesie.doc
  Motywacja jako funkcja zarządzania.doc
  Motywacja pracowników (5 stron).doc
  Motywowanie w przedsiębiorstwie (7 stron).doc
  Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.doc
  Planowanie kariery pracownika (9 stron).doc
  Płace (9 stron).doc
  Polityka zatrudnienia (15 stron).doc
  Pracownik (5 stron).doc
  Projekt systemu wynagrodzeń (11 stron).doc
  Przegląd metod selekcji stosowanych w agencjach doradztwa pe.doc
  Rekrutacja (36 stron).doc
  Selekcja pracowników (25 stron).doc
  Stres w pracy (19 stron).doc
  Szkolenia (7 stron).doc
  Wynagrodzenia (13 stron).doc
  Wynagrodzenia pracowników (8 stron).doc
  Zarzadzanie zasobami ludzkimi (13 stron).doc
  Zarządzanie kadrami (7 stron).doc
  Zarządzanie kompetencjami.doc
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie kadrami - ściąga.doc
  Zarządzanie kadrami - ściąga 2.doc
  Zarządzanie kadrami - ściąga 3.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie kadrami - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Motywacja>
  Analiza systemu oceny okresowej pracowników.doc
  Czas pracy (9 stron).doc
  Formy i zasady wynagradzania pracowników (9 stron).doc
  Konflikty.doc
  Kreatywność (15 stron).doc
  Nowy pracownik - wdrażania i motywacja.doc
  Planowanie zasobów ludzkich.doc
  Premia (12 stron).doc
  Proces doboru pracownika.doc
  Proces rekrutacji pracowników (8 stron).doc
  Rekrutacja (15 stron).doc
  Rekrutacja (7 stron).doc
  Rekrutacja i selekcja.doc
  Rekrutacja i selekcja 2.doc
  Rekrutacja i selekcja 3.doc
  Restrukturyzacja zasobów ludzkich.doc
  Socjogram (5 stron).doc
  Stanowisko pracy.doc
  System motywacyjny (9 stron).doc
  Zarządzanie - zagadnienia.doc
  Zarządzanie kadrami.doc
  Zarządzanie personelem (7 stron).doc
  Zawody przyszłości.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie kadrami\Zagadnienia\Motywacja\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Funkcja motywowania w zarządzaniu (8 stron).doc
  Metody motywowania (15 stron).doc
  Motywacja.doc
  Motywacja 2.doc
  Motywacja 3.doc
  Motywacja a zwiększanie efektywności (9 stron).doc
  Motywowanie.doc
  Motywowanie pracownika do pracy (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie produkcją\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Zagadnienia>
  Zarządzanie produkcją.doc
  Zarządzanie produkcją (23 strony).doc
  Zarządzanie produkcją (49 zagadnień - 17 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie produkcją\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy.doc
  Model zakładu produkcyjnego (7 stron).doc
  Planowanie operatywne produkcji (13 stron).doc
  Projekt procesu produkcyjnego (9 stron).doc
  Rola controllingu w zarządzaniu produkcją (11 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie produkcją\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cykl produkcyjny.doc
  Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej.doc
  Otoczenie systemu produkcyjnego (6 stron) .doc
  Proces produkcyjny i wytwórczy.doc
  Produktywność systemu produkcyjnego .doc
  System produkcyjny (8 stron).doc
  System produkcyjny w gospodarce rynkowej (13 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <Ściągi>
  <Zagadnienia>
  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (49 stron).doc
  Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (16 stron).doc
  Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (44 strony).doc
  Przedsiębiorstwo (12 stron).doc
  Teoria przedsiębiorstwa (20 stron).doc
  Zarządzanie firmą (21 stron) .doc
  Zarządzanie małym przedsiębiorstwem (8 stron).doc
  Zarządzanie przedsiębiorstwem (37 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Konkurencyjność przedsiębiorstw (13 stron).doc
  MSP w Polsce (9 stron).doc
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Przedsiębiorstwo - zagadnienia (41 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Zestaw>

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\Ściągi\Zestaw\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Nauka o przedsiębiorstwi 2.doc
  Nauka o przedsiębiorstwi 3.doc
  Nauka o przedsiębiorstwi 4.doc
  Nauka o przedsiębiorstwi 5.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 1.doc.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 10.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 11.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 12.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 13.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 6.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 7.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 8.doc
  Nauka o przedsiębiorstwie 9.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie przedsiębiorstwem\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Cele przedsiębiorstwa (8 stron).doc
  Idea przedsiębiorczości (5 stron).doc
  Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - zagadnienia (23 strony).doc
  Przedsiębiorstwo i jego cele.doc
  Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie (19 stron).doc
  Znaczenie przedsiębiorczości (7 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Prace>
  <Pytania i odpowiedzi>
  <S W O T>
  <Ściągi>
  <Testy>
  <Zagadnienia>
  Strategia biznesu (20 stron).doc
  Zagadnienia zarządzania strategicznego (145 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (14 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (10 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (12 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (36 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (73 strony).doc
  Zarządznie strategiczne - notatki (14 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Prace\

  --------------------------------------------------------------------------------

  <Strategie rozwoju>
  Alianse strategiczne (14 stron).doc.doc
  Analiza SWOT - praca (11 stron).doc
  Globalizacja (10 stron).doc
  Globalizacja (26 stron).doc
  Globalizacja przedsiębiorstw (9 stron).doc
  Istota Controllingu (13 stron).doc
  Łańcuch wartości (15 stron).doc
  Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa.doc
  Modele Analizy Portfelowej (19 stron).doc
  Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem (9 stro.doc
  Projekt strategii przedsiębiorstwa (13 stron).doc
  Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (69 stron) .doc
  Strategia firmy (15 stron).doc
  Strategia firmy (8 stron).doc
  Strategia organizacji.doc
  Strategia rozwoju firmy (17 stron).doc
  Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson.doc
  Zarządzane strategiczne (7 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka (11 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (10 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne (20 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne i operacyjne (12 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Prace\Strategie rozwoju\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Auto Lak (12 stron).doc
  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa J i S Nicholson LTD (8 st.doc
  Strategia rozwoju sklepu Iglo (16 stron).doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Pytania i odpowiedzi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie strategiczne - 36 zagadnień.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\S W O T\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza SWOT (10 stron).doc
  Analiza Swot i Tows.doc
  Opis analizy SWOT.doc
  S W O T.xls

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Ściągi\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Analiza strategiczna - ściąga.doc
  Zarządzanie strategiczne - ściąga.doc
  Zarządzanie strategiczne - ściąga III.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Testy\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie strategiczne - test.doc

  --------------------------------------------------------------------------------

  Zarządzanie\Zarządzanie strategiczne\Zagadnienia\

  --------------------------------------------------------------------------------

  Alianse strategiczne (19 stron).doc
  Analiza łańcucha wartości (7 stron).doc
  Analiza Space.doc
  Controlling (9 stron).doc
  Macierz McKinseya.doc
  Macierze (9 stron).doc
  Macież BCG .doc
  Metody portfelowe.doc
  Metody portfelowe (7 stron).doc
  Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony.doc
  Outsourcing (9 stron).doc
  Podejmowanie decyzji strategicznych (100 stron).doc
  Polityka zatrudnienia (27 stron).doc
  Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia.doc
  Proces zarządzania i rozpiętość kierowania.doc
  Racjonalizm strategiczny (8 stron).doc
  Reengineering .doc
  Strategia (27 stron).doc
  Strategia organizacji (14 stron).doc
  Strategia w zarządzaniu.doc
  Strategie rozwoju i konkurencji (8 stron).doc
  Struktury organizacyjne (7 stron).doc
  Zarządzanie strategiczne i strategia (11 stron).doc

  Mam nadzieję, że choć 1. osobie się przyda Smile Oto i link

  http://rapidshare.com/files/30218256/prace.rar
  ----edit
  Alternatywny serwer:
  http://www.megaupload.com/?d=CIYCG4PB

  Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-01-2010 17:12 przez admin.

 • Post: #3

  Jagoda

  Debiutant

  **


  Postów: 12

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Dec 2009

  Status: Offline


    0  

   

  cos ten link niechce sie otworzyc Sad

 • Post: #4

  ania:)

  Debiutant

  **


  Postów: 9

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jan 2008

  Status: Offline


    0  

   

  a mozna prosic na inny serwer?

 • Post: #5

  Messiah

  Debiutant

  **


  Postów: 14

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jul 2009

  Status: Offline


    12  

   

  Jutro dam na inny serwer Smile

 • Post: #6

  Mrauczydelko

  Debiutant

  **


  Postów: 1

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jan 2010

  Status: Offline


    0  

   

  Można prosić tego linka z "innego serwera" ? Rolleyes

 • Post: #7

  _nowinek_

  Debiutant

  **


  Postów: 2

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Jun 2009

  Status: Offline


    0  

   

  "Można prosić tego linka z "innego serwera" ? "

  podbijam <prosi>

 • Post: #8

  Jagoda

  Debiutant

  **


  Postów: 12

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Dec 2009

  Status: Offline


    0  

   

  hallo chyba ktos o nas zapomnial Sad

 • Post: #9
   

  admin

  Administrator

  *******


  Postów: 32

  Grupa: Administrator

  Dołączył: Oct 2007

  Status: Offline


    0  

   

  Z tego co sprawdzałem to link podesłany przez Messiah działa poprawnie.

  Miałem co prawda problemy o godzinie 17 wczoraj ze ściągnięciem tego, ale w godzinach porannych i nocnych powinno się to dać ściągnąć z rapidshare.

  Ps. jak już Wam się uda to ściągnąć to nie zapominajcie o opcji "Pomógł" obok pola Reputacja w profilu Messiah Smile

 • Post: #10

  Jagoda

  Debiutant

  **


  Postów: 12

  Grupa: Zarejestrowany

  Dołączył: Dec 2009

  Status: Offline


    0  

   

  faktycznie idzie powolutku ale idzie :-) dzieki i dokladam sie do reputacji :-)


Skocz do:Kontakt | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Wróć do góry | Wróć do zawartości | Archiwum | RSS