Forum AE Katowice

Pełna wersja: Najlepsze konto bankowe dla studenta - opinie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Je?li posiadasz konto bankowe w którym? z banków to zach?camy Ci? do przedstawienia Twojej opinii o tymşe koncie.
Napisz nam w którym banku oraz jakie posiadasz konto, opisz jego zalety oraz ewentualne wady.

Twoja recenzja musi opiera? si? o osobiste do?wiadczenia zwi?zane z korzystania z opiniowanego konta bankowego.
Postaraj si? udziela? obiektywnych i rzeczowych informacji tak, aby Twoja opinia by?a wiarygodna i uşyteczna. W şadnym wypadku nikogo nie obraşaj i nie uşywaj okre?le? mog?cych narazi? na szwank czyje? dobre imi?.


Przedstawiona opinia powinna posiada? nast?puj?ce elementy:
Nazwa banku:
Nazwa konta:
Zalety konta:
Wady konta:
Opinia o koncie:


W tym w?tku piszemy tylko i wy??cznie opinie o kontach bankowych.
Do dyskusji na temat konkursu s?uşy? b?dzie osobny w?tek.

Pozdrawiam
Zespó? Forum.AEKatowice.pl
Nazwa banku: mBank
Nazwa konta: eKonto
Zalety konta: darmowe prowadzenie, tanie przelewy, ?atwy i ca?odobowy dost?p, minimum formalno?ci przy zak?adaniu,
Wady konta.... brak Tongue
Uwaşam, şe jest to najlepsze konto dla studenta ze wzgl?dów ekonomicznych i czasowych. Nie trzeba chodzi? po bankach şeby je za?oşy?, gdyş kurier nas odwiedza z umow?Smile
Nazwa banku: ING Bank ?l?ski
Nazwa konta: KONTO Z LWEM Student
Zalety konta: 0z? za prowadzenie konta, wydanie karty debetowej, przelewy przez internet, moşliwo?? otwarcia Konta przez Internet lub telefon, bez wizyty w oddziale Banku Smile dost?p 24h/dob?...
Wady konta: czy konto dla studentów moşe mie? jakie? wady? NIE Tongue
Opinia o koncie: oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy, które moşna przeznaczy? na nauk? i zabaw? Big Grin
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK (BZ WBK)
Nazwa konta: Konto<30
Zalety konta: darmowe prowadzenie konta nie tylko w czasie studiów, ale aş do 30 roku şycia Big Grin , dost?p do konta przez internet, brak konieczno?ci sta?ych wp?ywów,
Wady konta: na Zachodzie kraju w jednym mie?cie moşna znaleź? po kilka bankomatów, ale odrobin? wi?cej bankomatów mog?oby by? np. w miejscowo?ciach nadmorskich. Na ?l?sku bankomatów jednak nie brakuje Smile
Opinia o koncie: Chyba od 15 roku şycia mam to konto (kiedy? jako Young, potem Student24, a teraz to si? nazywa Konto<30) i przez wiele lat mia?em na nim 3 z? Smile a mimo wszystko nie zap?aci?em ani z?otówki za jego prowadzenie. Super sprawa z obs?ug? przez internet, a i jak si? chce zobaczy? pracownika banku zawsze moşna odwiedzi? placówk?.
Nazwa banku: Bank Spó?dzielczy
Nazwa konta: prywatne
Zalety konta: darmowy dostep do konta przez internet, latwy dostep do bankomatow przynajmniej w okolicy neiwiem jak tam w dalszej czesci polski Wink, darmowe przelewy,
Wady konta: trza placic kare za debet...
Opinia o koncie: Mam to konto od ponad roku i jestem bardzo zadowolona, poki co nie mam zamiaru zmieniac go na zadne inne inne Wink
Najlepsze konto dla studenta prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz? Smile

Nazwa banku: mBank
Nazwa konta: mBiznes Konto
Zalety konta:
jedno z nielicznych w Polsce konto firmowe bez op?aty za prowadzenie rachunkuSmile
bez zb?dnych formalno?ci
umowa podpisywana u siebie w domu lub siedzibie firmy (kurier j? nam przynosi, podpisujemy, zabiera Smile
karta Visa Business Electron do konta przez pierwsze pó? roku gratis (później op?ata miesi?czna 3,50z?) z limitem debetowym 10000 z? Smile
moşliwo?? wyp?aty pieni?dzy z bankomatach w ca?ej Polsce

Wady konta:
brak moşliwo?ci dogadania si? z pracownikiem (brak fizycznych oddzia?ów banku) i za?atwienia prostej sprawy od r?ki (np zmiana numeru telefonu dopisanego do konta) - wysy?anie formularzy z mpunktów - czas trwania ich doj?cia i rozpatrzenia ponad 2 tygodnie
bardzo ma?a liczba mpunktów
pracownicy w mpunktach w zasadzie nic nie mog? - jedynie wype?ni? dla nas formularz i wys?a? go do centrali

Opinia o koncie: Bardzo dobre i tanie rozwi?zanie dla w?a?cicieli firm nie chc?cych p?aci? za fizyczn? obecno?? pracownika w oddziale banku. Konto spe?nia wszystkie nowoczesne standardy - dost?p przez Internet, telefon, sms, WAP i e-mail (oczywi?cie pe?ne moşliwo?ci daje tylko Internet). Bardzo dobre dla nowo powsta?ych firm z niskim budşetem pocz?tkowym Wink
Nazwa banku: mBank

Nazwa konta: eKonto

Zalety konta: 0 z? za otwarcie konta, 0 z? za prowadzenie konta, 0 z? za wydanie karty VE do konta, 0 z? op?aty miesi?cznej za uşytkowanie karty, dost?p do konta 24h/dob? za pomoc? intenetu i mLinii (telefon), przelewy do mBanku 0 z?, przelewy do pozosta?ych banków 0,5 z?, moşliwo?? bezp?atnej wyp?aty gotówki w bankomatach Euronet i BZ WBK, moşliwo?? wp?aty pieni?dzy w specjalnych wp?atomatach w duzych miastach, bez konieczno?ci stania w kolejce do okienka, za?oşenie i wszelkie formalno?ci odbywaj? si? za pomoc? interentu, telefonu i przy pomocy kuriera -co moze oszcz?dzi? nam nerwów i czasu, lista hase? jednorazowych dzi?ki którym do kazdej operacji potrzebne jest inne has?o -dodatkowe zabezpieczenie.

Wady konta: brak oddzia?ów mBanku, co dla niektórym tradycjonalistom moşe przeszkadza?

Opinia o koncie: Konto bardzo wygodne w uşyciu i przede wszystkim pozwalaj?ce zaoszcz?dzi? troch? grosza. Polecam szczególnie osobom ceni?cym niezaleşno?? i czas, którego w dzisiejszym ?wiecie Nam wszystkim brakuje.
Nazwa banku: Inteligo
Nazwa konta: konto osobiste
Zalety konta:
* 0 z? - za prowadzenie konta Inteligo (przy ?rednim saldzie miesi?cznym 100 z?)
* 0 z? - wyp?ata gotówki w bankomatach PKO BP (ponad 1840) -
* 0 z? - wp?aty w oddzia?ach PKO BP
* 0 z? - wyp?aty w oddzia?ach PKO BP (wyposaşonych w terminale POS)

Wady konta: brak uslugi maklerskiej

Opinia o koncie: Najwiekszy plus jest gdzie wplaca i wyplacac pieniadze za darmo bo oddzialow pko bp jest duzo w calej polsce.
Nazwa banku: PKO BP
Nazwa konta: SUPERKONTO STUDENT
Zalety konta: dost?p przez 24h przez telefon i internet, szybkie i tanie przelewy (0z? do PKO BP, 0,50z? do innych banków), duşa ilo?? bankomatów bez prowizji oraz wp?atomatów, dobre zabezpieczenie prezlewów internetowych (karta kodów), fizyczne oddzia?y banków (niektórzy ich potrzebuj?)
Wady konta: niskie oprocentowanie rachunku, nie najnişsza op?ata za prowadzenie rachunku,
Opinia o koncie: Ogólnie rzecz bior?c jestem bardzo zadowolona z tego konta. Faktem jest, şe w chwili obecnej 3,50z? za prowadzenie rachunku nie jest najnişsz? op?at? w porównaniu z cenami innych banków, to jednak konto jak na razie (4 lata) sprawdza si? bez zarzutu. Cen? moşna znie??:) Bank umoşliwi? takşe otwieranie rachunku przez internet, co uwaşam za plus. Czytelnye i ?atwe w obs?udze konto interneowe.
Nazwa banku: ING Bank ?l?ski
Nazwa konta: STUDENT
Zalety konta:
0z? za prowadzenie konta,
0z? wydanie karty debetowej (moşna zmieni? za 0zl je?li znudzi ci sie wizerunek;P)
0zl przelewy przez internet
w standardzie 2 rachunki:
g?ówne
i oszcz?dno?ciowe (oko?o 6%)
brak zdrapekBig Grin z has?ami, zamiast tego sms
Wady konta:
5zl przelewy przez internet w EU
18zl(!) koszty manipulacyjne przelewu w ramach EU
brak moşliwo?ci realizowania zlece? typu instant po 19 i w sobot? i w niedziele.
?atwy dost?p do funduszy TFI itp. jednym klikni?ciem kupujesz sprzedajesz
Opinia o koncie:
ogólnie bardzo dobre konto, chyba najlepsze na rynku
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Przekierowanie