Forum AE Katowice

Pełna wersja: ZAGADENIENIA DO OBRONY- ZARZĄDZANIE
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam,

Poszukuje opracowanych zagadnień z zakresu zarządzania na obronę pracy magisterskiej.

Jeżeli jest ktoś kto jest w stanie odsprzedać, bardzo proszę o informację e-mail: dryman@o2.pl
Dziękuję!

LISTA PYTAŃ
1. Podejście systemowe i sytuacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2. Misja oraz kluczowe wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3. Systemy i standardy zarządzania jakością.
4. Etyczne aspekty konkurencji
5. Testowanie hipotez statystycznych
6. Statystyczne miary współzależności zjawisk
7. Techniki losowania prób
8. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego
9. Metody analizy strategicznej otoczenia bliższego i dalszego
10. Controlling strategiczny
11. Organizacja ucząca się
12. Istota strategii i zarządzania strategicznego
13. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania
14. Metody analizy strategicznej
15. Ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
16. Istota przedsiębiorczości organizacyjnej
17. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
18. Konsumpcja, uwarunkowania i jej rola w gospodarce rynkowej
19. Ochrona interesów konsumenta – istota, geneza i główne przesłanki
20. Ekonomia skali i zakres jej zastosowania
21. Alianse strategiczne przedsiębiorstwa a proces globalizacji
22. Zasoby organizacyjne
23. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
24. Zmiana organizacyjna
25. Cena równowagi we współczesnej gospodarce rynkowej
26. Czynniki określające wybór rynkowy konsumenta
27. Formy organizacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
28. Pozycja monopolistyczna przedsiębiorstwa, jej możliwe przyczyny i skutki
29. Pozytywne i negatywne skutki monopolu
30. Rynek pracy i uwarunkowania jego równowagi
31. Bezrobocie: jego przyczyny, skutki oraz sposoby łagodzenia
32. Rola państwa w gospodarce w myśl doktryny etatystycznej i liberalnej
33. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji gospodarki
34. Pojęcie i typy przedsiębiorczości
35. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim
36. Istota przywództwa w organizacji
37. Techniki motywacyjne
38. Zarządzanie procesami logistycznymi
39. Koncepcje i style przywództwa
40. Strategie i style negocjacji
Witam

Posiadam aktualne, wysokiej jakości opracowanie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim na wydziale zarządzania. Wszystkie osoby, które z niego korzystały obroniły się na ocenę bardzo dobrą i są już szczęśliwymi posiadaczami tytułu magistra. Jeżeli jesteś zainteresowany/na ich nabyciem w cenie 19,99 zł, zapraszam do kontaktu mailowego (opcja "wyślij maila" w nagłówku posta).

Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim zdającym
Przekierowanie