Forum AE Katowice
Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Wersja do druku

+- Forum AE Katowice (http://forum.aekatowice.pl)
+-- Forum: Uczelnia (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Materiały dydaktyczne - testy, wykłady (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Temat: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? (/showthread.php?tid=3)


Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - admin - 04-11-2007 19:00

Jak ?ci?ga?/wysy?a? pliki na RapidShare?

Na pocz?tek kilka informacji o tym do?? szybkim, darmowym sposobie na wymian? plików.

Maksymalny rozmiar pliku wynosi 100MB (mog? to by? archiwa, pliki muzyczne, filmowe, itd.).

Plik na serwerze RapidShare.com b?dzie umieszczony przez nielimitowany okres czasu (chyba, şe zostanie skasowany przez uploadera lub nie b?dzie przez nikogo pobrany przez 90 dni).

UWAGA! Je?li plik, który pobieramy zajmuje ponad 30MB to nast?pny b?dziemy mogli pobra? za ok. godzin?.

Przy pobieraniu plików nie moşna uşywa? şadnych menadşerów pobierania plików (nie obs?uguj? tych linków - chyba, şe ma si? p?atne konto na RapidShare.com).

Czas przej?? do rzeczy i wyja?ni? pewne czynno?ci:

  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu przegl?darki internetowej)
  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu programu RapidUploader)
  • jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com


Jak wysy?a? pliki na RapidShare.com

Pliki na serwery RapidShare moşna wysy?a? na dwa sposoby. Przy uşyciu przegl?darki internetowej (opis ponişej) oraz przy uşyciu wygodnego programu RapidUploader.

Wysy?anie plików na RapidShare za po?rednictwem przegl?darki internetowej:

Wchodzimy na RapidShare.com i klikamy przycisk Przegl?daj lub Wybierz (w zaleşno?ci od przegl?darki):
Nast?pnie wybieramy plik, który chcemy wys?a? i klikamy Otwórz:Po tej operacji klikamy Upload i plik zaczyna si? wysy?a? (trwa to od kilku sekund do kilkudzisi?ciu minut, w zaleşno?ci od wielko?ci pliku oraz szybko?ci ??cza):Po prawid?owym wys?aniu pliku powinna pokaza? si? na czerwono informacja: File nazwanaszegopliku.rar (xxx.MB) uploaded!Klikamy wtedy I don't want a collector's account right now. Just give me the links. (na samym dole strony) i po u?amku sekundy ponişej pokazuj? si? nam dwa linki:Pierwszy link moşemy dawa? znajomym, aby mogli pobra? plik.
Drugi link s?uşy do kasowania wys?anego przez nas pliku z serwerów RapidShare.com

Na RapidShare.com moşna równieş za?oşy? bezp?atne konto, które s?uşy do zbierania punktów za kaşde pobranie plików (o rozmiarze > 1 MB), który wcze?niej wys?ali?my. Po zebraniu 10000 punktów moşna zmieni? takie konto, na bezp?atne, 30-dniowe konto Premium.
Wysy?anie plików na RapidShare przy uşyciu programu RapidUploader:

Prostszym i wygodniejszym sposobem na wysy?anie plików na serwery RapidShare jest uşycie programu RapidUploader (kliknij, şeby pobra? plik). Po uruchomieniu aplikacji wystarczy przej?? do zak?adki Seetings, gdzie mamy dost?p do opcji programu:

  • Zak?adka Login - umoşliwia zalogowanie do konta kolekcjonerskiego, dzi?ki czemu wys?ane pliki s? automatycznie do niego dodawane.
  • Zak?adka General - pozwala na zaznaczenie opcji, dzi?ki którym moşliwe jest: zapisywanie w programie informacji o wys?anych plikach, zapisywanie informacje o niedoko?czonych uploadach, minimalizowanie programu do systemowego tray'a, sprawdzanie przy starcie programu czy nie ma jego nowych wersji oraz automatyczne dzielenie przy uşyciu archiwizatora WinRAR wi?kszych plików na mniejsze cz??ci.
  • Zak?adki Upload, Display, Connection i Proxy dotycz? juş opcji zwi?zanych z samym uploadem, sposobem wy?wietlania aplikacji oraz konfiguracji po??czenia.

Po ustawieniu opcji programu wystarczy przej?? do g?ównego okna i zak?adki Upload, a nast?pnie doda? wybrany plik przy pomocy przycisku Add (lub przeci?gn?? go do okna g?ównego aplikacji) i na ko?cu klikn?? Upload. Po zako?czonym sukcesem uploadzie pokaş? si? dwa linki (pierwszy prowadz?cy do pliku oraz drugi umoşliwiaj?cy skasowanie pliku z serwerów RapidShare).

Jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com

Klikamy lub wklejamy w okno przegl?darki link RapidShare.com, dla przyk?adu: http://rapidshare.com/files/38684308/pliczek.zip
Przewijamy stron?, aby zobaczy? przycisk Free, a który naleşy klikn??:
Po klikni?ciu ukaşe nam si? strona, gdzie na dole znajduje si? miejsce na przepisanie kodu z obrazka. Po przepisaniu i klikni?ciu przycisku obok si? znajduj?cego rozpoczyna si? ?ci?ganie.Naleşy jednak pami?ta?, şe po pobraniu jednego pliku naleşy poczeka? od kilku, do kilkudziesi?ciu minut (w zaleşno?ci od rozmiaru ?ci?gni?tego pliku), aby móc pobra? kolejny plik. Je?li masz neostrad? lub umiesz korzysta? z serwerów proxy, to limity praktycznie Ciebie nie dotycz?. W NEO wystarczy zresetowa? po??czenie (wtedy przydzielane jest inne IP i limit znika).

* Pliki, które leş? na http://www.rapidshare.de moşna później ?ci?gn?? w dok?adnie taki sam sposób, jak te zapisane na http://www.RapidShare.com

Copyright Š SHP.NET.PL
RE: Jak ?ci?ga?/wysy?a? pliki na RapidShare? - Cronix - 30-01-2008 12:02

mam pytanko jedno, dlaczego akurat na rapidshare? sam napisa?e? şe s? tam limity pobierania... je?li kto? ma sie? osiedlow?, tak jak ja, to moşe sie spotka? z czasem oczekiwania równym 6 godzin... osobi?cie polecam stronki http://www.speedyshare.com oraz http://www.sendspace.com . S? prawie identyczne w obs?udze wi?c nikt nie powinien mie? problemu z umieszczaniem i ?ci?ganiem plików. Smile


RE: Jak ?ci?ga?/wysy?a? pliki na RapidShare? - admin - 01-02-2008 01:41

Za rapidshare przemawia oczywi?cie jego popularno?? (w rankingu firmy Alexa strona rapidshare.com znajduje si? na dzie? dzisiejszy na 11 miejscu na ?wiecie). Oczywi?cie pliki z wyk?adami moşna wrzuca? na inne serwisy oferuj?ce podobne us?ugi.

Jeşeli kto? z Was posiada wiedz? na temat innych serwisów tego typu moşe poda? tak? informacj? w?a?nie w tym temacie.

Oprócz wcze?niej podanych moşna korzysta? równieş z:
Box.net (instrukcja obs?ugi zamieszczona w Magazyn Internet z 11/2007 - postaram si? j? przedrukowa? na forum)
eDysk - prawdopodobnie równieş oferuje zblişone moşliwo?ci.

Jednocze?nie zach?cam wszystkich do udost?pniania swoich materia?ów zgromadzonych na dyskach twardych lub stronach prywatnych Big Grin


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - sabin - 21-10-2013 23:49

Te krzaki są okropne, nie da się nic porzeczytać. Nie da się coś z tym zrobić panie Administratorze? Bo mnie ten temat nawet interesuje Sad


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Kolos23 - 12-03-2015 15:15

dzięki za wskazówki Wink


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - karolinas33 - 09-06-2015 20:21

ten sposób chyba już nie działa


________________'
regeneracja koncówek
dzierżawa kserokopiarki
naturalna witamina d3
http://menachinox.pl/
monakolina


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - PatkaEm - 20-11-2016 22:24

ja polecam wrzucac np na https://notatek.pl/ wszyscy bez problemu będa mieli dostęp do materiałówSmile


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Adam76 - 25-11-2016 17:42

Dokładnie, to chyba jest najlepszy pomysł.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Couguar55 - 30-11-2016 18:04

No to fakt, takie materiały są naprawde ważne.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Paloma32 - 02-12-2016 11:31

To prawda, jest to ważne, w sumie najważniejsze.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Liam5443 - 05-12-2016 14:25

No ale nie przesadzajmy, nie aż tak ważne.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Proof443 - 12-12-2016 15:11

No tak, jak na moje to naprawde nie jest ważne.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Likeike2 - 22-01-2017 19:26

To ten portal jeszcze istnieje ;d ?


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - zyzioP - 13-02-2017 10:47

Chyba nie,, wogóle nie słyszałem o nim w ostatnim czasie, więc chyba powoli podupada. No ale nie wiem sam. Wiadomo jak to jest - nie raz cisza, a jak ruszy to ruszy.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - bikira3 - 14-02-2017 16:32

No to prawda, mało kto o tym teraz mówi.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - sindykaros - 17-06-2017 16:02

Sposób dobry, tylko denerwują te...bzdyczki między literami Tongue Dużo traci na czytelności.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Marek123 - 07-08-2017 09:08

Rapidshare mimo wszystko jest chyba najbardziej popularnym portalem tego typu, chociaż fakt - jest sporo ciekawych alternatyw.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - misubishi3 - 26-10-2017 19:24

Ja myślę, że dobrze by było popytać o to znajomych. To się naprawdę bardzo często dobrze sprawdza Smile


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - michalrost - 16-03-2018 17:11

Dziękuję za pomóc!


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - marcinu94 - 20-03-2018 15:30

To niestety nie jest moja dziedzina. Dlatego też niezbyt będę w stanie pomóc...


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - damian332 - 23-05-2018 14:41

Przecież pobieranie plików z rapidshare jest bardzo łatwe.


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - AgaBitkowska - 04-06-2018 15:25

Dzięki za pomóc!


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Teodox9 - 21-06-2018 18:59

Ciężko cokolwiek przeczytać. Notatek.pl jest fajnym pomysłem


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - kenjek - 27-09-2018 10:26

ja juz to znalam wczesniej, bardzo przydatna funkcja i jakze pomocna Big Grin Big Grin


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - tomeksel - 27-09-2018 10:33

znalem to juz wczesniej. pomocna funkcja, ale czemu dopiero teraz jest o tym artykul?


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - essan - 10-10-2018 15:48

Chyba już nieaktualne - rapidshare już dłuższy czas temu padło. Wink


RE: Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - Rinat123 - 12-08-2019 10:41

Files on RapidShare servers can be sent? two ways. Using a web browser (description below) and using the convenient RapidUploader program.