Polecamy

IE6 - "Persona" non grata

Jeżeli trafiłeś na tą stronę, to znaczy, że używasz przeglądarki IE 6 (bądź starszej), której nasze Forum już nie wspiera.

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego nie wspieramy Twojej przeglądarki odpowiemy w 3 punktach:

Po więcej szczegółów odsyłamy Cię do strony: ie6.pl

Logowanie

Nie masz konta?Ostatnie tematy

Ranking użytkowników

Ostatnio dołączyli

Odpowiedz  Napisz temat 
Regulamin działu Ogłoszenia
 • Post: #1
   

  admin

  Administrator

  *******


  Postów: 32

  Grupa: Administrator

  Dołączył: Oct 2007

  Status: Offline


    0  

   

  Regulamin dzia?u Og?oszenia

  1) Poza g?ównym regulaminem w tym dziale forum obowi?zuj? dodatkowe zasady, dotycz?ce zak?adania nowych w?tków. Stosowanie si? do tych zasad jest obowi?zkowe, a ich pomini?cie ko?czy si? zwykle usuni?ciem tematu.

  2) Dzia? Og?osze? ma charakter alternatywy dla tablicy og?osze? spotykanej na Uczelni o zasi?gu globalnym. Swoj? ofert? naleşy umie?ci? w podkategorii najlepiej odpowiadaj?cej przedmiotowi oferty.
  Dzia? podzielony jest na 4 podkategorie:

  1. Ksi?şki i materia?y
  2. Korepetycje
  3. Stancje i mieszkanie
  4. Inne

  Je?li Twoja oferta nie pasuje do şadnego dzia?u lub nadaje si? do kilku z nich, umie?? j? w dziale "Inne".

  3) W celu ?atwego wyszukiwania ofert kupna, sprzedaşy, zamiany i innych warto stosowa? odpowiednie skróty oferty zapisane w nawiasach kwadratowych wed?ug schematu: [skrót] Temat oferty

  W miejsce "skrót" wstawiamy odpowiedni okre?lenie z ponişszej listy:
  - Oddam - gdy chcesz co? odda? za darmo;
  - Wymiana - chcesz si? wymieni?;
  - Kupi? - chcesz co? kupi? za pieni?dze;
  - Sprzedam - chcesz co? sprzeda? za pieni?dze;
  - Praca - szukasz pracownika za wynagrodzenie pieni?şne;
  - Wspó?praca - chcesz z kim? wspó?pracowa?, wspó?tworzy? co?;
  - Wykonam - chcesz co? zrobi?, oczekujesz zlece?.

  Moşna wymy?la? w?asne skróty, jeşeli şaden z powyşszych nie odpowiada ofercie.

  4) Ze wzgl?du na globalny charakter dzia?u og?osze? bardzo waşne jest dok?adne i szczegó?owe opisanie swojej oferty, aby unikn?? późniejszych pyta? i w?tpliwo?ci. Naleşy dok?adnie opisa? ofert?, jej warunki, formy kontaktu, itd. Oferty niekompletne, wzbudzaj?ce podejrzenia/w?tpliwo?ci b?d? usuwane.

  5) W dziale moşna umieszcza? linki do w?asnych stron aukcji tj. Allegro, eBay, ?wistak itp na których wystawiony jest licytowany przedmiot; w?asnych og?osze? w serwisach og?oszeniowych np. Gumtree.pl, Gratka.pl, Otomoto.pl itp
  Wyşej wymienione linki nie mog? mie? charakteru linków z systemów partnerskich.
  Og?oszenie zamieszczone w dziale og?osze? nie moşe stanowi? og?oszenia zawieraj?cego wy??cznie link (odno?nik) do strony aukcji, og?oszenia. Niezb?dne jest przy najmniej powielenie tre?ci og?oszenia zawartego w powyşszych serwisach zewn?trznych.

  6) W dziale zabrania si? ponawianie tematów dotycz?cych tej samej oferty przed up?ywem 30 dni od daty umieszczenia poprzedniej oferty.

  ---------------------------------------------------
  Przyk?adowa oferta sprzedaşy ksi?şki:
  ----------------------------------------------------

  Temat:
  [sprzedam] Ricky W. Griffin: Podstawy Zarz?dzania Organizacjami

  Tre?? og?oszenia:
  Witam
  Do sprzedania mam ksi?şk? autorstwa Ricky W. Griffin: "Podstawy Zarz?dzania Organizacjami"
  Ksi?şk? zakupi?em rok temu w sklepie, stan ksi?şki oceniam na bardzo dobry....
  Cena: 50 z?
  Sposób dostarczenia: odbiór osobisty na terenie uczelni lub przesy?ka poczt?
  Kontakt: 505... (Marcin)
  Strona og?oszenia: http:www.serwisogloszeniowy.pl/twojeogloszenie

  Pozdrawiam
  Marcin

  Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2010 02:01 przez admin.


Skocz do:Kontakt | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Wróć do góry | Wróć do zawartości | Archiwum | RSS