Polecamy

IE6 - "Persona" non grata

Jeżeli trafiłeś na tą stronę, to znaczy, że używasz przeglądarki IE 6 (bądź starszej), której nasze Forum już nie wspiera.

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego nie wspieramy Twojej przeglądarki odpowiemy w 3 punktach:

Po więcej szczegółów odsyłamy Cię do strony: ie6.pl

Logowanie

Nie masz konta?Ostatnie tematy

Ranking użytkowników

Ostatnio dołączyli

Odpowiedz  Napisz temat 
Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare?
 • Post: #1
   

  admin

  Administrator

  *******


  Postów: 32

  Grupa: Administrator

  Dołączył: Oct 2007

  Status: Offline


    0  

   

  Jak ?ci?ga?/wysy?a? pliki na RapidShare?

  Na pocz?tek kilka informacji o tym do?? szybkim, darmowym sposobie na wymian? plików.

  Maksymalny rozmiar pliku wynosi 100MB (mog? to by? archiwa, pliki muzyczne, filmowe, itd.).

  Plik na serwerze RapidShare.com b?dzie umieszczony przez nielimitowany okres czasu (chyba, şe zostanie skasowany przez uploadera lub nie b?dzie przez nikogo pobrany przez 90 dni).

  UWAGA! Je?li plik, który pobieramy zajmuje ponad 30MB to nast?pny b?dziemy mogli pobra? za ok. godzin?.

  Przy pobieraniu plików nie moşna uşywa? şadnych menadşerów pobierania plików (nie obs?uguj? tych linków - chyba, şe ma si? p?atne konto na RapidShare.com).

  Czas przej?? do rzeczy i wyja?ni? pewne czynno?ci:

  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu przegl?darki internetowej)
  • jak wysy?a? pliki na RapidShare.com (przy uşyciu programu RapidUploader)
  • jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com


  Jak wysy?a? pliki na RapidShare.com

  Pliki na serwery RapidShare moşna wysy?a? na dwa sposoby. Przy uşyciu przegl?darki internetowej (opis ponişej) oraz przy uşyciu wygodnego programu RapidUploader.

  Wysy?anie plików na RapidShare za po?rednictwem przegl?darki internetowej:

  Wchodzimy na RapidShare.com i klikamy przycisk Przegl?daj lub Wybierz (w zaleşno?ci od przegl?darki):
  Nast?pnie wybieramy plik, który chcemy wys?a? i klikamy Otwórz:  Po tej operacji klikamy Upload i plik zaczyna si? wysy?a? (trwa to od kilku sekund do kilkudzisi?ciu minut, w zaleşno?ci od wielko?ci pliku oraz szybko?ci ??cza):  Po prawid?owym wys?aniu pliku powinna pokaza? si? na czerwono informacja: File nazwanaszegopliku.rar (xxx.MB) uploaded!  Klikamy wtedy I don't want a collector's account right now. Just give me the links. (na samym dole strony) i po u?amku sekundy ponişej pokazuj? si? nam dwa linki:  Pierwszy link moşemy dawa? znajomym, aby mogli pobra? plik.
  Drugi link s?uşy do kasowania wys?anego przez nas pliku z serwerów RapidShare.com

  Na RapidShare.com moşna równieş za?oşy? bezp?atne konto, które s?uşy do zbierania punktów za kaşde pobranie plików (o rozmiarze > 1 MB), który wcze?niej wys?ali?my. Po zebraniu 10000 punktów moşna zmieni? takie konto, na bezp?atne, 30-dniowe konto Premium.
  Wysy?anie plików na RapidShare przy uşyciu programu RapidUploader:

  Prostszym i wygodniejszym sposobem na wysy?anie plików na serwery RapidShare jest uşycie programu RapidUploader (kliknij, şeby pobra? plik). Po uruchomieniu aplikacji wystarczy przej?? do zak?adki Seetings, gdzie mamy dost?p do opcji programu:

  • Zak?adka Login - umoşliwia zalogowanie do konta kolekcjonerskiego, dzi?ki czemu wys?ane pliki s? automatycznie do niego dodawane.
  • Zak?adka General - pozwala na zaznaczenie opcji, dzi?ki którym moşliwe jest: zapisywanie w programie informacji o wys?anych plikach, zapisywanie informacje o niedoko?czonych uploadach, minimalizowanie programu do systemowego tray'a, sprawdzanie przy starcie programu czy nie ma jego nowych wersji oraz automatyczne dzielenie przy uşyciu archiwizatora WinRAR wi?kszych plików na mniejsze cz??ci.
  • Zak?adki Upload, Display, Connection i Proxy dotycz? juş opcji zwi?zanych z samym uploadem, sposobem wy?wietlania aplikacji oraz konfiguracji po??czenia.

  Po ustawieniu opcji programu wystarczy przej?? do g?ównego okna i zak?adki Upload, a nast?pnie doda? wybrany plik przy pomocy przycisku Add (lub przeci?gn?? go do okna g?ównego aplikacji) i na ko?cu klikn?? Upload. Po zako?czonym sukcesem uploadzie pokaş? si? dwa linki (pierwszy prowadz?cy do pliku oraz drugi umoşliwiaj?cy skasowanie pliku z serwerów RapidShare).

  Jak ?ci?ga? pliki z RapidShare.com

  Klikamy lub wklejamy w okno przegl?darki link RapidShare.com, dla przyk?adu: http://rapidshare.com/files/38684308/pliczek.zip
  Przewijamy stron?, aby zobaczy? przycisk Free, a który naleşy klikn??:
  Po klikni?ciu ukaşe nam si? strona, gdzie na dole znajduje si? miejsce na przepisanie kodu z obrazka. Po przepisaniu i klikni?ciu przycisku obok si? znajduj?cego rozpoczyna si? ?ci?ganie.  Naleşy jednak pami?ta?, şe po pobraniu jednego pliku naleşy poczeka? od kilku, do kilkudziesi?ciu minut (w zaleşno?ci od rozmiaru ?ci?gni?tego pliku), aby móc pobra? kolejny plik. Je?li masz neostrad? lub umiesz korzysta? z serwerów proxy, to limity praktycznie Ciebie nie dotycz?. W NEO wystarczy zresetowa? po??czenie (wtedy przydzielane jest inne IP i limit znika).

  * Pliki, które leş? na http://www.rapidshare.de moşna później ?ci?gn?? w dok?adnie taki sam sposób, jak te zapisane na http://www.RapidShare.com

  Copyright Š SHP.NET.PL

  Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-01-2010 17:20 przez admin.

Wiadomości w tym temacie
Jak ściągać/wysyłać pliki na RapidShare? - admin - 04-11-2007 19:00


Skocz do:Kontakt | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Wróć do góry | Wróć do zawartości | Archiwum | RSS